logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Zgodovina – izkušnja – arhiv

Maska, letnik/vol. XXIII, št. 117–118,  jesen 2008

(izšla 20. novembra 2008)

Jesenska številka Maske Zgodovina – izkušnja – arhiv je prispevek k razmisleku o pojmu zgodovine in zgodovinopisja ter njune vloge v polju umetnostih praks. Besedila avtoric in avtorjev, kot so Marta Verginella, Eda Čufer, Nataša Petrešin-Bachelez, Zdenka Badovinac, Heike Roms, Franz Anton Cramer, Andre Lepecki, vstopajo v tematski okvir z različnih zornih kotov, od teoretičnih pogledov na zgodovino ali problem pozabe/izbrisa določenih segmentov preteklosti iz obstoječih zgodovinskih naracij do obravnave praktičnih primerov in vloge zgodovinjenja umetnostnih praks ter samih umetniških manipulacij zgodovine, arhivov in izkušenj. Z obravnavno zgodovine, arhivov ter individualnih in kolektivnih izkušenj vzpostavljajo kritični pretres preteklosti ter kolektivnega spomina, ki sta vedno definirana s kontingenco prepleta okoliščin ter dinamiko pritiskov, potlačitev in sprostitev. Na zgodovinsko zavest in tradicijo kritičnega razmišljanja in ustvarjanja sodobne umetnosti se v tokratni izdaji navezuje še prispevek Briana Holmesa o progresivnem hrvaškem kuratorskem kolektivu WHW (What How and for Whom), prvem dobitniku nagrade Igorja Zabela za kulturne dosežke na območju osrednje in Jugovzhodne Evrope. V reviji pa pišemo še o letošnjih izdajah festivalov Bitef in Transamerique.

Kazalo

Uvodnik 

PERSPEKTIVE

Brian Holmes: WHW: proces nastajanja 

FENOMEN

Katja Praznik: Zgodovina – izkušnja – arhiv 

Marta Verginella Od spomina do zgodovine. Dolgotrajne vpetosti slovenskega zgodovinjenja / From Memory to History: The Long-standing Embeddings of Slovenian Historicization

Eda Čufer: Uživaj, zlorabi me, sem tvoj umetnik. Spomeniki in ruševine kulturnih politik 

Nataša Petrešin-Bachelez: The Urge to Revisit the Archives – The Need to Propose A Counter history. An interview with Nomeda and Gediminas Urbonas

Zdenka Badovinac: Muzej sodobne umetnosti in produkcija konteksta

Mojca Puncer: Umetnik in zgodovina: novejše strategije zgodovinjenja sodobne umetnosti 

Ana Vujanović: Ponovno naložena zgodovina: Tigrov skok v preteklost lokalnega plesa 

Heike Roms: Dogodkovni dokazi/ Dogodkovno dokazovanje: Zgodoviniti performans 

Franz Anton Cramer: Posledice raziskav: ko zgodovina postane pisanje

Andre Lepecki: V meglici dogodka: performans in aktivacija spomina v arhivu The Atlas Group Archive

STANJE STVARI

Marina Gržinić: Mesto, s katerega govorimo

Stefan Kaegi: 15 Short Plays s poti III.

SCENORAMA

Andreja Kopač: Izgubljeno s prevodom – najdeno v tranziciji. Podobe vrvenja – razglednica s festivala Bitef 2008 

Primož Jesenko: TransAmériques – festival kot naložba 

Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Urednici številke: Katja Praznik
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin Bachelez, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen