logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Pasaža pogleda

Maska, letnik XXIII, št. 113–114, pomlad 2008 


Pomladanska številka Maske z naslovom Pasaža pogleda prinaša analizo fenomenov, novih pojavov in značilnosti zadnjih sedmih let v slovenskem prostoru uprizoritvenih umetnosti. Osrednja pozornost je namenjena umetniški produkciji in njeni refleksiji sodobnosti ter vprašanju, v kakšnem odnosu je s zeitgeistom. Kljub nezavidljivim produkcijskim razmeram, ki vladajo sferi umetnosti (čemur se ni izognila niti ta številka), je očitno, da je lokalni kontekst ustvaril kar nekaj učinkovitih, opaznih in prodornih umetniških del. Mnoga skozi umetniško formo reflektirajo družbo oziroma konflikt umetnostne sfere s političnim in ekonomskim poljem, ki pa ga širše lahko beremo tudi kot kompleksen problem posameznika, ki vztrajno išče stičišča in točke komunikacije v razpadajoči mreži odnosov. Kajti razpadajo oboji tako mreža odnosov kot vrednostni sistemi sodobnega sveta.

V številki, ki sta jo souredili Karla Železnik in Katja Praznik, priznani slovenski teoretiki in publicisti, kot so Bojana Kunst, Marina Gržinić, Andreja Kopač, Mojca Kumerdej, Mojca Puncer, Blaž Lukan, Tomaž Toporišič, Rok Vevar, osvetljujejo konkretna dela umetnikov (čeprav seveda v njej nikakor ni zajeto celotno polje). Prelomne, opazne točke umetniške produkcije v Sloveniji pa izrisujejo tudi stališča ustvarjalcev, avtorjev, kritikov in producentov.

Kazalo

Uvodnik → PDF

PERSPEKTIVE
Karla Železnik: Vrtiljak slovenskih pritožb in pohval
Andreja Kopač: O svobodi, vrednotenju in veljavi. Skozi oko ustvarjalcev: »Ti sam si svoj material«
Katja Praznik: »Usklajenost s priložnostmi gibanja«

FENOMEN
Mojca Puncer: "Ženska" ustvarjalnost v Sloveniji: Primer sodobnega plesa
Blaž Lukan: Pritajeno gibanje scene. Gledališče Ivice Buljana
Tomaž Toporišič: Političnost spleta živega in mediatiziranega
Bojana Kunst: Se bo še zgodilo? O možnostih in nemožnostih odpora
Marina Gržinić: Na senčni strani Alp

MANIFESTNA SKICIRKA
Karla Železnik: Nepozabni in inspirativni pogledi

SCENORAMA
Mojca Kumerdej: Večno ponovljivi akord: Ema Kugler
Rok Vevar: Režija onstran scenskih hladnih vojn: Sebastijan Horvat

Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Urednici številke: Karla Železnik in Katja Praznik
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin Bachelez, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen

Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja