logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Artivizem

Pričujoča številka Maske pod naslovom Artivizem je nadaljevanje in nadgradnja teoretskih tekstov o praksah, ki bi jih lahko pogojno označili za artivistične. Hkrati revija predstavlja tudi del pobude The Fama, treh ex-Yu časopisov (Frakcija, Maska, TKH) in je prispevek k naraščajoči množici besedil, ki se tako ali drugače ukvarjajo z aktivističnimi in umetniškimi praksami ter povezujejo politično akcijo s performativnimi strategijami. Politični in performativni potencial sodobnih aktivističnih in umetniških praks tako ostaja spodbudna tema, ki vabi k prihodnjim analizam.

"Ko analiziramo prostore, ki jih uporabljajo v direktnih političnih akcijah v javnih prostorih, moramo najprej opozoriti na tveganost poskusa, da bi te fenomene povezovali bodisi z gledališčem bodisi z ritualom, razen ko gre za metaforično rabo teh izrazov. A kljub temu poznamo mnogo direktnih akcij, ki spominjajo na agitpropovski in gverilski performans. Obe metodi sta del zgodovine gledališča 20. stoletja: njun namen je ozavestiti publiko o določeni politični ali družbeni situaciji kakor tudi boj za osvoboditev kakega ljudstva ali skupine.« (Uvodnik, Aldo Milohnič)

Avtroji člankov:

Maja Breznik, Polonca Lovšin,Tatjana Greif, Klemens Gruber, Hito Steyerl, Aldo Milohnić, Bojana Kunst, Oliver Marchart, Gerald Raunig in Beti Žerovc.

Revija je bila javno predstavljena tudi kot uvodno predavanje v seminar sodobnih scenskih umetnosti v klubu Cankarjevega doma, kjer je mag. Aldo Milohnić predaval o konceptu »artivizma« in o izbranih primerih javnih dogodkov, ki bi jih lahko označili za »artivistične«, sogovornica dr. Tatjana Greif pa je predavala o povezavah med gejevsko-lezbičnim gibanjem in umetniško akcijo ter pri tem izhajala iz razvoja gejevsko-lezbičnega »umetniškega aktivizma« v ZDA od 80. let 20. stoletja naprej (npr. Guerrilla Girls, ACT UP, Lesbian Avengers, DAM!, Fierce Pussy itn.) in ta gibanja povezala z nekaterimi podobnimi aktivističnimi praksami v Sloveniji.  

Kazalo

Uvodnik → PDF
Maja Breznik, Družbeni histrionizem in artivizem
Polonca Lovšin, Simbolne strategije preživetja. Intervju z Michaelom Rakowitzem
Tatjana Greif, Teroristi ulice: lezbična in gejevska umetnost kot aktivizem
Klemens Gruber, Igranje v javni sferi
Hito Steyerl, Ornament multitude
Aldo Milohnić, Dialogičnost v biopolitični agori
Bojana Kunst, Sodelovanje in prostor
Oliver Marchart, V službi stranke. Kratka genealogija umetnosti in kolektivnega aktivizma
Gerald Raunig, Gledališče divjih hord današnjega dne
Beti Žerovc, Kurator in levičarska politizacija sodobne likovne umetnosti

Kolofon

Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja

Dogodki
— 15-06-2006 : Predstavitev zavoda maske in revije artivizem
Queen Mary, University of the London, Manifesto
Aldo Milohnić