logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Gestus

RAZPRODANO.

Pričujoča številka revije Maska prinaša tipkopis predavanja Roberta Wilsona v Cankarjevem domu , 16. januarja 1999, ter pismo Christopherja Knowlesa, v katerem razlaga, kako je srečal Roberta Wilsona. George Banu piše o Grotowskem –članek objavljamo ob smrti velikega poljskega geldališkega inovatorja. Intervju z Mirjano Miočinović je naredil Blaž Lukan, z Bojanom Jablanovcem pa se je pogovarjal Emil Hrvatin. 

Osrednja tema številke je pojem gestusa pri Brechtu. Urednik temata Aldo Milohnić je vanj vključil temeljne tekste na to temo (Benjamin, Pavis, Barthes, Scarpetta, Eagleton, Bishop, Diamond,Wright, Strehler, Berger, Milohnić), vključno z izbranimi Brechtovimi besedili. Mojca Kranjc je sestavila pregled uprizoritev Brechta v slovenskih gledališčih. 

 

 

Kazalo

Robert Wilson: 1. ALI STE ŽE BILI TUKAJ? 2. NE, TUKAJ SEM PRVIČ. Predavanje Roberta Wilsona v Cankarjevem domu.

Christopher Knowles: PISMO. Ponatis pisma enega ključnih virv in sodelavcev Roberta Wilsona.

Georges Banu: GROTOWSKI, ODSOTNOST PRISOTNOSTI (Banu piše o vplivu Grotowskega skozi njegovo odsotnost iz gledališke produkcije)

Mirjana Miočinović: V BEOGRADU JE NESPODOBNO HODITI V GLEDALIŠČE (Z eno najboljših poznavalk Artaudovega teatra, teoretičarko in neusmiljeno kritičarko srbske realnosti se je pogovarjal Blaž Lukan)

Bojan Jablanovec: REŽISER OD IGRALCA ZAHTEVA NJEGOV HIMEN (O Artaudu in Brechtu, o konceptualnem in mainstream gledališču, o akademiji in recepciji Brechta se je z Bojanom Jablanovcem pogovarjal Emil Hrvatin)
BRECHT/GESTUS

Aldo Milohnič: UVOD/v/BRECHT/gestus

Bertolt Brecht: O GESTIČNI GLASBI

Bertolt Brecht: FRAGMENTI O GESTUSU

Walter Benjamin: ŠTUDIJE K TEORIJI EPSKEGA GLEDALIŠČA

Patrice Pavis: IZOSTROVANJE POJMA GESTUS

Patrice Pavis: BRECHTOV GESTUS IN NJEGOVE PREOBRAZBE V SODOBNIH UPRIZORITVAH

Roland Barthes: DIDEROT, BRECHT, EISENSTEIN

Guy Scarpetta: BRECHT IN ARTAUD

Terry Eagleton: BRECHT IN RETORIKA

Philip E. Bishop: BRECHT, HEGEL, LACAN: BRECHTOVA TEORIJA GESTUSA IN PROBLEM SUBJEKTA

Elin Diamond: BRECHTOVSKA TEORIJA/FEMINISTIČNA TEORIJA. GESTIČNI FEMINISTIČNI KRITIKI.

Elisabeth Wright: RAZLAŠČANJE BRECHTA. PLESNO GLEDALIŠČE PINE BAUSCH.

Giorgio Strehler: GESTUS

Matjaž Berger: BRECHT- AGENTURA AVANTGARDNEGA PARADOKSA

Aldo Milohnić: GESTIČNO GLEDALIŠČE

Mojca Kranjc: UPRIZORITVE BRECHTA V SLOVENSKIH GLEDALIŠČIH
PREDSTAVE, KNJIGE, DOGODKI

Sergej Pristaš & Primož Jesenko: DVA MILERJEVA BAALA (O beograjski izpred desetih let in najnovejši ljubljanski režiji Baala Edvarda Milerja)

Barbara Pušič: ROJSTVO MASKE IZ DUHA DVAJSETIH (Prihodnje leto bo minilo 80 let od ustanovitve prve Maske. Objavljamo prvi del pregleda zgodovine slovenske gledališke periodike.)

Jana Pavlič: MEDNARODNI INŠTITUT MEDITERANSKEGA GLEDALIŠČA

Emil Hrvatin: DILETANT DETEKTOR Š. VEVARJA (Še ena priročniška izdaja o zgodovini slovenskega gledališča)

INŠTITUT ZA KREPITEV VIDMARJANSKE SAMOZAVESTI (v Inštitutu ZKVS merijo stopnjo vidmarjanske samozavesti kritikov scenskih umetnosti)