logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Dokumentacija in uprizarjanje

Maska – časopis za scenske umetnosti, št. 172–174

Kaj pomenijo dokumenti v gledaliških predstavah? Ali dokumenti nastopajo? Kako »dogodki« postanejo dokumenti? Kaj je o dogodkih mogoče izvedeti s pomočjo dokumentov? In kakšne so politične implikacije dejanj in režimov dokumentiranja? – Pričujoča številka, ki se loteva teh vprašanj, raziskuje uprizoritvene prakse zbiranja, razstavljanja, rekonstruiranja in širjenja dokumentov z namenom vnovičnega razmisleka o odnosu med uprizarjanjem in dokumenti ter raziskovanja vloge, ki jo imajo dokumenti v oblikovanju umetniških načinov pisanja zgodovine. Prispevki raziskovalcev, umetnikov in kustosov, zbrani v tej številki, kažejo, da se raziskovanje dokumentov z uprizarjanjem oziroma s pomočjo le-tega ter raziskovanje uprizarjanja v dokumentih in s pomočjo le-teh v prvi vrsti ne tičeta vnovičnega vzpostavljanja povezav s preteklostjo ali ohranjanja preteklosti, ki je za vedno izgubljena ali pozabljena. Namesto tega takšno raziskovanje spodbuja epistemološko razumevanje razmerij med uprizarjanjem in dokumenti – za katera so značilni nenehni prevodi in spremenljive konstelacije – kot osnovo za oris sodobnega gledališča dokumentov in za osvetlitev procesov zgodovinjenja v uprizoritvenih umetnostih.

KAZALO

Maska 172–174
JESEN 

Dragana Alfirević: ČUDNI GOST, KI JE SLUČAJNO PRIŠEL NA VEČERJO IN OSTAL ZA VEDNO: POGOVOR Z ANDREWJEM MORRISHEM 

DOKUMENTACIJA IN UPRIZARJANJE 

Daniela Hahn: UPRIZARJANJE IN DOKUMENTI 

Daniela Hahn: SREČEVANJA DOKUMENTOV – ZGODOVINJENJE SCENSKE DOKUMENTACIJE: INTERVJU S PHILIPOM AUSLANDERJEM 

Ulrike Hanstein: SPOPRIJEMANJE Z MINLJIVOSTJO 

Dorota Sosnowska: PONAREDI ALI PREDELAJ: ZGODOVINA SCENSKIH UMETNOSTI NA PERIFERIJAH 

Domenico Quaranta: DOKUMENTIRANJE ŽIVLJENJA 

Maria Hlavajova: NEKDANJI ZAHOD: DOKUMENTI, KONSTELACIJE, OBETI 

Veronika Darian: SCENARIJ ZEMLJEVIDA: ODKRIVANJE DOKUMENTOV IN PERFORMANS V PROJEKTU EAST ART MAP SKUPINE IRWIN 

Rok Vevar: RAVNANJE Z ODPADKI: SAMOINTERVJU O ZAČASNEM SLOVENSKEM PLESNEM ARHIVU 

Carmen Levick: GLEDALIŠČA REVOLUCIJE: PERFORMATIVNOST JAVNIH IN ZASEBNIH SPOMINOV V ROMUNIJI PO LETU 1989 

Anna Aizman: DOKUMENTIRANJE PRISELJENSKEGA DELA V MOSKOVSKEM GLEDALIŠČU TEATR.DOC 

Daniela Hahn: »MISLITI Z OBČINSTVOM« – ANALIZIRANJE TISTEGA, KAR SI JE TREBA ZAPOMNITI IN POZABITI: INTERVJU Z RABIHOM MROUÉJEM 

Minou Arjomand: STARI DOKUMENTI, NOVI MEDIJI: DOKUMENTARNO GLEDALIŠČE SKUPINE ELEVATOR REPAIR SERVICE 

Trine Friis Sørensen: ZOGDOVINSKO GLEDANO: UČINKOVANJE PRETEKLOSTI V PERFORMANSU OLOFA OLSSONA 

FESTIVAL MLADI LEVI 2014 

Zala Dobovšek: DOKUMENTARNO = ARBITRARNO: NEKAJ PRAKTIČNO-TEORETIČNIH IMPULZOV

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV 

Anja Rošker: OBJEKT V IZGINJANJU? 

IN MEMORIAM ANDREJ INKRET 

Vasja Predan: VELIKI PRIČEVALEC SLOVENSKEGA GLEDALIŠČA

KOLOFON

MASKA Časopis za scenske umetnosti 
Ustanovljen 1920 / Since 1920
Letn. XXX, trojna številka 172–174 ( Jesen 2015) 

ISSN 1318-0509 

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost |Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] www. maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Pomočnica odgovorne urednice: Nika Leskovšek | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Nenad Jelesijević, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, Gašper Malej, dr. Aldo Milohnić, Rok Vevar, Dragan Živadinov | Mednarodno uredništvo: Stefan Apostolou- Hölscher, Thomas Irmer, Katarina Pejović, Ixiar Rozas, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg 

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Gašper Malej | Angleška lektura: Anthony C. Prince, Eric Dean Scott | Tisk:Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo):10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € | Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na osem (8) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na osem (8) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina | Poslovna sekretarka: Janja Tekavec | Distribucija in naročnina:[email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo. 

Fotografija na naslovnici: Janez Janša 

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis. 

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011). 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %. 

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.