logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Dogodek kot privilegirani medij na področju sodobne likovne umetnosti

Poletna številka Maske prinaša prispevke s simpozija Dogodek kot privilegirani medij na področju sodobne likovne umetnosti, ki je novembra lani potekal v okviru 29. grafičnega bienala v Moderni galeriji v Ljubljani. Gostujoča urednica Beti Žerovc se je posvetila najrazličnejšim fenomenom umetniškega dogodka, z namenom preizpraševanja narave tega danes zelo popularnega medija na likovnem področju. Ob zavedanju, da je likovno področje v trendu »podogodkovljenja« usklajeno s številnimi drugimi področji, so teoretski prispevki v novi številki Maske vsebinsko široki in izrazito interdisciplinarni.

 

Kazalo

Tematska številka
DOGODEK KOT PRIVILEGIRANI MEDIJ NA PODROČJU SODOBNE LIKOVNE UMETNOSTI / ur. Beti Žerovc

Beti Žerovc: Uvodnik

Beti Žerovc: Zakaj na likovnem področju razmišljati o umetniških dogodkih?

Sven Lütticken: Dogodek in njegov Drugi

Werner Hanak-Lettner: Dati prostor, vzeti čas; Razstava med dvema scenarijema

Bojana Kunst: Prožna družbenost sodobnih umetniških dogodkov

Roger Sansi: Metlarski dogodek: umetnost, lastnina in skupnost v Londonu leta 2011

Henrietta L. Moore: Kaj je v dogodku?

Beti Žerovc: O romanjih in bienalih; Intervju z antropologom Simonom Colemanom

Thomas Fillitz: Megadogodek in globalna kultura bienalov; Dak’Art, dakarski bienale

Robert Pfaller: Darežljive zadeve; O umetnosti in ljubezni 

 

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVII, št.. 147–148 (poletje 2012)
ISSN 1318-0509
Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša
V. d. odgovorne urednice: Amelia Kraigher | Urednica številke: dr. Beti Žerovc | Pomočnik urednice: Peter Kisin | V. d. uredniškega odbora: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, mag. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek, dr. Mojca Puncer | Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries
Vizualizacija vsebine: Miha Turšič | Slovenska lektura: Melita Silič, Amelia Kraigher, Gašper Malej | Angleška lektura: Eric Dean Scott, Rawley Grau | Tisk: Cicero | Naklada: 400
Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 € | Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) |  Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.
Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011). Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.  Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.