logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme II.

MASKA Letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)

Če smo si na začetku letošnjega leta zadali nalogo razširiti polje zanimanja Maske in ga eksplicitno misliti v gibljivih presečiščih sodobnih umetniških (uprizoritvenih in novo- ter intermedijskih) praks, filozofije, družbe, kulture, znanosti in tehnologij, jih reflektirati in včasih problematizirati, se te vodilne niti držimo tudi v zadnji letošnji številki. Vpetost sodobne umetnosti v različne okvire, zlasti spremenjene družbene, ekonomske in tehnološke, je glavna tema drugega dela teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme« (prvi del je izšel v prejšnji številki Maske), ki ga je pripravil Janez Strehovec. Poleg prevoda pomembnega teksta sopotnika frankfurtske šole s konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki ima veliko povedati tudi za današnji čas in s katerim presegamo občasno slovensko prevodno zamudništvo, so v blok vključeni še štirje izvirni teksti, ki se lotevajo različnih vidikov sodobne umetnosti in njenih družbenoekonomskih kontekstov.

Podobno bi lahko rekli za prispevka Bojana Andjelkovića in Tomaža Toporišiča. Prvi, ki z definiranjem tehnodispozitivov projekta Noordung Dragana Živadinova na svojevrsten način obeležuje dejstvo, da je Živadinov, eden najvidnejših in najizvirnejših slovenskih ustvarjalcev, na sceni že nekaj časa; letos namreč mineva 25 let od prve uprizoritve njegove prelomne predstave Krst pod Triglavom. Toporišičev članek pa odgovarja na vprašanje, kakšne možnosti so nam na voljo po razglasitvi konca postmodernizma in kakšni so (vsaj zasilni) odgovori na to paradoksalno situacijo.

Številko sklepata dve recenziji/refleksiji. Prva se loteva teoretskega prvenca Mojce Puncer z naslovom Sodobna umetnost in estetika, v katerem se avtorica knjige osredotoča na slovensko sodobno umetnost; druga izpod peresa Pie Brezavšček pa premišljuje o več gledaliških predstavah zadnjega časa, ki na različne načine reflektirajo otroštvo in otroškost.

V skladu z vodilno temo je vizualno gradivo tokratne Maske nastalo s pomočjo trilateracijskega sledenja posameznikove geografske pozicije v prostoru. Gibanje po prostoru je bilo delno funkcionalno in delno zavestno taktično, kar je več kot očitno pri vizualizaciji uporabljenih podatkov. Ne povem, kdo se je gibal in taktiziral, niti tega, ali je bil človek ali kura.

Toliko za zdaj. Čao.

Maja Murnik

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Urednik bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme«: dr. Janez Strehovec
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Vizualizacija vsebine: Miha Turšič

Kazalo

Uvodnik

Teoretski blok
Sodobna umetnost in nove družbene paradigme (II)
ur..: Janez Strehovec

Janez Strehovec: Abstraktni ornamentni gibi v ravnih črtah in zankah (Uvodna predstavitev)

Siegfried Kracauer: Ornament množice

Jaimie Baron: Subvertirane intence in možnost za »najdeno« kolektivnost v delu Mass Ornament Natalie Bookchin / Subverted Intentions and the Potential for “Found” Collectivity in Natalie Bookchin’s Mass Ornament

Mojca Puncer: Sodobna umetnost – znanilka novih družbenih paradigem?

Janez Strehovec: Umetniško delo v času viharjev na finančnih trgih

Teorije uprizoritvenih praks
Bojan Andjelković: Tehnodispozitivi konceptualnega časovnega stroja Noordung

Tomaž Toporišič: Kako pristopiti k umetnosti v post ... in post-post ... dobi

Recenzije, refleksije
Petja Grafenauer: Užitki in spoznanja ob branju akademsko nečistega prvenca (Mojca Puncer: Sodobna umetnost in estetika, 2010)

Pia Brezavšček: Postajanje-otrok gledališča. Vloga otroškega amaterizma in performativne infantilnosti v sodobnem gledališču in plesu

Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti / Performing Arts Journal
Ustanovljen 1920
Letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4313122, Fax: +386 1 4313122
E-pošta: [email protected]
www.maska.si
Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič
Slovenska lektura: Melita Silič
Angleška lektura: Eric Dean Scott
Tisk: Cicero
Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 €
Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 EUR (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno)
Poslovna sekretarka: Ana Ivanek
Distribucija in naročnina: [email protected]
Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki:
Rade Pregarc (1920–21)
Peter Božič in Tone Peršak (1985–90)
Maja Breznik (1991–93)
Irena Štaudohar (1993–98)
Janez Janša (1998–2006)
Katja Praznik (2007–2009)

Maska je članica mreže mediteranskih gledaliških revij.
Druge revije, članice Mreže: PRIMER ACTO,
REVISTA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
HENARES, REVISTA GALEGA DO TEATRO, ART TEATRAL,
ESCENA (vse Španija), ISAD (Tunis), PUBLICATION DU THEATRE
NATIONAL DE TIRANA (Albanija), SEMNAL THEATRAL (Romunija),
THE MANOEL (Malta), FRAKCIJA (Hrvaška), PRIMA FILA (Italija),
SCENA (Jugoslavija).

Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.