logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Premiki sodobnega plesa II

MASKA, Letn. XXIX, št.  163–164 (poletje 2014)


Tematski blok Premiki sodobnega plesa II v zadnji številki 163-164 (poletje 2014) izhaja iz zelo konkretnega dogodka: leta 2012 je takratna desno usmerjena vlada ukinila Center sodobnih plesnih umetnosti (CSPU), prvi javni zavod na področju sodobnega plesa v Sloveniji. Frustracija, s katero se je takrat soočila slovenska sodobna plesna scena, je med drugim sprožila tudi vprašanja o zgodovinjenju sodobnega plesa. S kakšnim konkretnim gradivom, zgodbami, evidencami in dokazi lahko sodobni ples v Sloveniji sooči politične odločevalce, ki s svojimi politikami koreografirajo zelo občutljive umetniško-kulturne mikroorganizme v kontekstu, kjer umetniške prakse ne zmorejo delovati brez javne podpore? S čim lahko sodobni ples dokazuje svoj obstoj?

Problem zgodovinjenja sodobnega plesa v Sloveniji je povezan z razmeroma omejenim številom dokumentov in virov, ki bi lahko osvetlili domačo sodobnoplesno zgodbo na nov način, kar je posledica dejstva, da nimamo javne institucije, ki bi skrbela za sistematično zbiranje, sistematiziranje, katalogiziranje in rabo arhivskih virov.

Gradiva, ki jih v svojem neformalnem Začasnem slovenskem plesnem arhivu zbira Rok Vevar, član Maskinega uredništva, predstavljajo poglavitni vir za večinoma faktografske članke, ki evidentirajo posamezne podsisteme, ki tvorijo javni kulturni organizem plesne umetnosti na Slovenskem (kronologija ustanavljanja in ukinitve Centra sodobnih plesnih umetnosti, kratek pregled zgodovine slovenskega plesa ter izobraževanja na tem področju, položaj plesne teorije in kritike skozi čas, status svobodnih kulturnih delavcev in samozaposlenih na področju plesa, genealogija stanovskega Društva za sodobni ples Slovenije ter – nenazadnje – festivalizacija celotnega področja), ponujajo pa tudi kratko interpretacijo prenosa dveh različnih kult(urn)ih (plesnih) paradigem v slovenski prostor, ki sta odloč(il)no zaznamovali ritem institucionalizacije sodobnega plesa v Sloveniji. Maskin forum je tokrat nastal v obliki interne razprave ali okrogle mize, kjer so predstavniki plesne skupnosti z različnih vidikov sondirali trenutno stanje na tem področju.

Amelia Kraigher
Odgovorna urednica Maske

Kazalo

PREMIKI SODOBNEGA PLESA II

Andreja Kopač, Amelia Kraigher: MASKIN FORUM: LEGALIZACIJA PODROČJA SODOBNEGA PLESA ALI PREHOD IZ PREZENCE V REPREZENTACIJO

Andreja Kopač: CENTER SODOBNIH PLESNIH UMETNOSTI: GENEALOGIJA KONCA

Rok Vevar: DVA KULTURNOZGODOVINSKA PRIMERA GRADNJE INSTITUCIONALNIH MODELOV NA PODROČJU SODOBNEGA PLESA IN NJUN PONESREČEN UVOZ V SLOVENSKI KULTURNI PROSTOR

Andreja Kopač, Rok Vevar: OD PLESNIH PRIROČNIKOV DO IZOBRAŽEVALNIH USTANOV: IZOBRAŽEVANJE V SODOBNEM PLESU V SLOVENIJI

Rok Vevar: MASKE, PROBLEMI, TRANSFORMACIJE IN PREHODI: KRITIKA, TEORIJA IN ZGODOVINA SODOBNEGA PLESA NA SLOVENSKEM

Rok Vevar: ZGODBA SLOVENSKEGA PLESNEGA PREKARIATA: O STATUSIH SAMOZAPOSLENIH NA PODROČJU KULTURE

Rok Vevar: OD ARTIKULACIJE PROBLEMOV DO MANIFESTATIVNIH ZAHTEV PO SISTEMSKI UREDITVI SODOBNOPLESNIH PRAKS: DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE

Rok Vevar: ROJSTVO FESTIVALOV IZ DUHA ALTERNATIV OSEMDESETIH: MEDNARODNI PROGRAMI IN FESTIVALI (S PODROČJA SODOBNEGA PLESA IN SCENSKIH UMETNOSTI)

6. SLOVENSKA SODOBNOPLESNA PLATFORMA GIBANICA 2013

Igor Ružić: OD MINIMALISTIČNIH RAZISKOVANJ DO UTOPIČNIH ZANOSOV

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV

Nika Leskovšek: TU IN ZDAJ: TULKUDREAM, TANJA ZGONC IN BUTO

Martina Ruhsam: »KAKO TOREJ PLES IZVALA POLITIKO S TELESOM?«

Nika Arhar: PARTIKULARNO SPOPADANJE S PASIVNOSTJO JAVNE SFERE

BENEŠKI ARHITEKTURNI BIENALE

Stefan Apostolou-Hölscher: MED كثرة IN MODERNOSTJO: POLITIČNE INTERVENCIJE KUVAJTA NA BENEŠKEM ARHITEKTURNEM BIENALU

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXIX, št. 163–164 (poletje 2014)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, mag. Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek | Mednarodno uredništvo:
Stefan Apostolou-Hölscher, Thomas Irmer, Katarina Pejović, Ixiar Rozas, André Schallenberg

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Melita Silič | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Letna naročnina na 4 dvojne številke za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na 4 dvojne številke za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861


Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki
/ Chief and/or executive editors thus far: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Dogodki
— 30-08-2014 : Premiki sodobnega plesa II
Gledališče park, Murska Sobota - predstavitev Maske 163-164
[email protected] 9