logo

Založba

Frank Ruda: UKINIMO SVOBODO

O DELU

Kaj če ni vselej smiselno zagovarjati »svobode«? Kaj če včasih prav zagovarjanje »svobode« zahrbtno vodi v upravičevanje zatiranja in gospostva? In navsezadnje, kaj če je v taki situaciji fatalistična drža ne samo razumna, temveč tudi edina omogoča resnično svobodo? Mar to ne bi bilo komično? Ukinimo svobodo se začne s trivialno, pa vendar redko izrečeno opazko: veliki misleci svobode (denimo Descartes, Kant, Hegel in Freud) so bili obenem tudi zagovorniki predestinacije. Knjiga rekonstruira zgodovino novoveške racionalistične filozofije (in njene predzgodovine v Martinu Luthru) z diskusijo o tem, kako natančno je fatalizem lahko uporaben za kritiko ideologije, uperjeno proti dominantnim ideologijam svobode izbire. Ideologije začenjajo z domnevo, da je svoboda nekaj, kar imamo (in česar smo lastniki). Kako naj se znebimo te domneve? Odgovor racionalnega fatalizma je, da moramo misliti najslabše, najslabše, ki se je vselej že zgodilo, da nismo vselej že svobodni, da svoboda ni lastnina; da ni že od nekdaj naša last.

 

Ukinimo svobodo pokaže, da ta fatalistična zavrnitev svobode (izbire) kot predpogoja svobode ni niti tragični niti eksistencialistični argument, kaj šele pasivno nihilistični. Knjiga pokaže, da je bil ta argument v novoveškem racionalizmu vselej znova dojet kot komični argument. Prvi korak v komediji fatalizma je, da izgubimo, česar nimamo (svobodo), tako da v drugem koraku lahko napravimo tisto, kar se zdi nemogoče. Duhovitost fatalizma je v tem, da nas sooči z breznom nesvobode in nas tako prisili dojeti, da je (samo skozi) nemogoče (mogoče) nadaljevati.

O AVTORJU

 

Frank Ruda je izredni profesor na Univerzi v Dundeeju in avtor številnih knjig, v zadnjem času Indifferenz und Wiederholung. Freiheit in der Moderne (Konstanz UP 2018), The Dash – The Other Side of Absolute Knowing (z Rebecco Comay, MIT Press 2018) in Reading Marx (z Agonom Hamzo in Slavojem Žižkom, Polity 2018). V slovenščini pogosto objavlja za revijo Problemi, dostopna pa je tudi njegova prelomna knjiga Heglova drhal: raziskava Orisa Heglove filozofije pravice (Sophia 2015).

CITAT NA ZADNJI STRANI

 

Dandanes je postala svoboda označevalec zatiranja. V tej zgodovinski situaciji je fatalizem edina možna drža, ki nam omogoča mišljenje svobode brez indiferentnosti. Zatrjevati moramo stališče komičnega fatalizma, katerega slogani so:

Začni s pričakovanjem najslabšega!

Ravnaj tako, kot da ne obstajaš!

Ravnaj tako, kot da nisi svoboden!

Ravnaj tako, da s svojim ravnanjem sprejemaš boj, pred katerim ne moreš bežati!

Ravnaj tako, da si ob tem nikoli ne pozabiš predstavljati konca vseh stvari!

Ravn
aj tako, kot da se je apokalipsa že zgodila!

Ravnaj tako, kot da je vse vedno že izgubljeno!

Ravnaj tako, kot da si mrtev!

Ravnaj tako, kot da si neobstoječa ženska!


– Frank Ruda, Ukinimo svobodo

Frank Ruda
UKINIMO SVOBODO: ZAGOVOR SODOBNE RABE FATALIZMA

prevedel:
Jernej Županič

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 19

urednik zbirke:
Gregor Moder

uredil:
Gregor Moder

izdala:
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
www.maska.si

naslov izvirnika:
Abolishing Freedom: A Plea for a Contemporary Use of Fatalism

Copyright @ 2016 by the Board and Regents of the University of Nebraska edition published by arrangement with Agentia Literara LIVIA STOIA
@ za slovensko izdajo: Maska

spremna beseda:
Simon Hajdini

strokovni pregled:
Gregor Moder

jezikovni pregled:
Tatjana Capuder

imensko kazalo:
Janez Moder

oblikovanje in prelom:
Ajdin Bašić, Iztok Kham

za založbo:
Janez Janša

tisk: Cicero
naklada: 400
Ljubljana, 2020

Knjižno delo je izšlo v okviru kulturnega projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije za leto 2019.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.

Duševno življenje je pač scela determinirano PDF
(Janez Markeš; Delo, 7. 4. 2020)

Events
— 17-01-2020 : Abolishing Freedom with Frank Ruda and Alenka Zupančič
Nova pošta
Maska


— 17-01-2020 : Abolishing Freedom with Frank Ruda and Alenka Zupančič
Nova pošta
Maska