logo

Simpozij

Simpozij o DRUŽBENI KOREOGRAFIJI

Vabimo na simpozij o DRUŽBENI KOREOGRAFIJI, ki ga prireja Slovensko društvoza estetiko kot svoj 45. kolokvij v sodelovanju z Masko in Moderno galerijo. Dogodek bo potekal ob izidu slovenskega prevoda knjige Družbena koreografija: ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju Andrewa Hewitta in v sodelovanju s seminarjem scenskih umetnosti Zavoda Maska, in sicer 10. novembra 2017 v Moderni galeriji Ljubljana, Cankarjeva cesta 15, Ljubljana.

Delo Andrewa Hewitta, Družbena koreografija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju (Ljubljana: Maska, 2017) je interveniralo v polje plesnih študijev in študijev uprizoritvenih umetnosti ter ga s kombinacijo materialistične teorije ideologije in svežega pogleda na ključna poglavja iz zgodovine plesa tudi transformiralo. Hewitt vztraja, da ne smemo opustiti specifične razlike med plesom kot estetsko prakso in neestetskimi, vsakodnevnimi rituali in gibalnimi praksami. Kljub temu je osrednjo poanto njegovega dela mogoče povzeti kot misel, da lahko z izrazom koreografija – še zlasti, če ga razumemo kot telesno vajo, kot artikulacijo in razporeditev teles – opišemo tudi potrebe industrijskega načina produkcije po učinkoviti in kompleksni kompoziciji gibanja človeških teles: koreografija tekočega traka. Hewittovo delo je dragoceno tudi zaradi kritične opredelitve do dandanes povsem pretirane in pogosto tudi napačne rabe pojma performativnosti. Hewitt se za začetek vrne k pojmovanju, kakor ga je opredelila Judith Butler v zdaj že klasičnem delu Težave s spolom (Ljubljana: ŠKUC, 2001), v nadaljevanju pa, kakor nakaže že v podnaslovu knjige, tisto pojmovanje poveže s teorijo ideologije, kakršno najdemo denimo v delu Slavoja Žižka. Po nekaj več kot desetletju produktivne uporabe zamisli o družbeni koreografiji v več poljih, od kulturnih študij do študij uprizoritvenih umetnosti ter do področij politične in socialne filozofije, je napočil čas, da ta pojem ponovno kritično ovrednotimo.

Program simpozija

 

9.45–10.00

Polona Tratnik, uvodni nagovor predsednice Slovenskega društva za estetiko

10.00–11.30

Bojana Kunst, Družbena koreografija in gledališke institucije: Primer Volksbühne v Berlinu

    povezuje: Gregor Moder

11.30–12.30

Kaja Kraner, Družbena koreografija skozi estetsko vzgojo

Gregor Moder, Ideologija in padec. Hewitt in Althusser

    povezuje: Svebor Sečak

12.30–14.00

odmor za kosilo

14.00–15.00

Jan Simončič, Raj ali pekel?

Lev Kreft, Marxova družbena koreografija – ponovitev, 30 let pozneje

    povezuje: Polona Tratnik

15.00–16.00

Andreja Kopač, Phÿsis kot udejanjanje (z)možnega (?)

Alja Lobnik, (Družbena) koreografija kot procedura

    povezuje: Lev Kreft

16.00–16.30

odmor

16.30–18.00

Nina Cvar, Rasializirani asemblaži: premeščanje družbene koreografije in žanr človeka

Marina Gržinić, Upor proti nekropolitiki: obrat

Jovita Pristovšek: Globalna mreža teles

    povezuje: Gregor Moder

Organizacijski odbor: 

Gregor Moder, Polona Tratnik