logo

Simpozij

MASKIN SEMINAR → Strategije izhodov iz prezentizma in lokalizma sodobne umetnosti • predava Kaja Kraner

MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2019 –2020: ODPRTA VPRAŠANJA

V produkciji mlajših vizualnih in intermedijskih umetnikov v Sloveniji je v zadnjih letih mogoče zaznati vrnitev nekaterih ključnih tem, ki so zaposlovale modernistično in avantgardno umetnost 20. stoletja, pri čemer poskušajo prelamljati s prevladujočo paradigmo sodobne umetnosti. V predavanju bom preko izbranih konkretnih primerov in njihovih teoretsko-referenčnih izhodišč torej poskušala pokazati nekaj posebnosti teh »vrnitev«. Na primer vrnitev visokomodernističnih raziskav (umetniškega) medija, ki so v nedavni produkciji predvsem medijsko-arheološke; raziskav vrzelno dane realnosti, ki so izhajale iz fenomenologije 20. stoletja, na prehodu iz 80. v 90. leta v Sloveniji iz lacanovske psihoanalize, v novejši produkciji pa predvsem iz objektno orientirane ontologije; raziskave potencialov alienacije, ki jih je mogoče zgodovinsko povezati predvsem s t. i. avantgardno estetiko, v novejši produkciji pa se od kritike na konsenzu temelječe estetske izkušnje preusmerijo na teren in-humanega; aktualizacijo estetsko-vzgojnih potencialov umetnosti, ki so specifična variacija schillerijanske ideje (samo)manipulacije preko umetniške fikcije (primer hyperstition).

Dogodki
— 27-01-2020 : MASKIN SEMINAR → Strategije izhodov iz prezentizma in lokalizma sodobne umetnosti • predava Kaja Kraner
Nova pošta
Maska