logo

Simpozij

MASKIN SEMINAR → Divji predlog vektorske strukture pogleda • predava Andreja Kopač

MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2019 –2020: ODPRTA VPRAŠANJA

 

Če je treba po Foucaultu za obstoj izjave stavek postaviti v razmerje s celotnim sosednjim poljem, (pri čemer je vsaka izjava specifična, a njena materialnost ponovljiva), bom skušala v predavanju narediti nek precej specifičen, mestoma nekonsistenten in hipotetični zastavek v polju izjavljanja, ki je širši od polja umetnosti. V ta namen bom izhajala iz teze, da ima izjava (v smislu specifičnega mnenja, pogleda) strukturo vektorja kot usmerjene daljice, ki ima poleg velikosti tudi svojo smer. Na ta način bom skušala podati »divji« predlog vektorske strukture pogleda, ki gledalca na področju umetnosti v diskurzivnem smislu ločuje od gledalca na področju športa - in tako vzpostaviti razliko med semiotično in semantično strukturo pogleda.

Vstop prost!

Dogodki
— 02-12-2019 : Andreja Kopač: Divji predlog vektorske strukture pogleda
Nova pošta, Robbova 15, Ljubljana
Maska & SMG