logo

Simpozij

MASKIN SEMINAR → Po teoriji in ideologiji • predava Primož Krašovec

MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2019 –2020: ODPRTA VPRAŠANJA


Primož Krašovec bo predstavil svoje trenutne neformalne (nesponzorirane, ne-v-projekte-vpete in ne-vedno-akademsko-odobravane) raziskave. Gre za več nepovezanih bralnih, miselnih in eksperimentalnih projektov, ki so vzrasli iz preloma z dogmami kritične humanistike, npr. da naše vedênje določa ideologija, da teorija ne sme imeti nič s tehniko ali uporabnostjo, da je kritična misel superiorna drugim oblikam mišljenja ... Trenutno se ukvarja s kognitivno znanostjo, biološko in evolucijsko umeščenostjo človeške kognicije, razmerjem med človeško vrsto, kapitalom in tehnologijo, kognitivnimi učinki novih tehnologij in novih medijev ter kapitalu naklonjeno marxovsko nekritiko politične ekonomije.

Dogodki
— 04-11-2019 : MASKIN SEMINAR → Po teoriji in ideologiji • predava Primož Krašovec
Nova pošta, Robbova 13, Ljubljana
MASKA & SMG