logo

Založba → Mediakcije

Robert Pfaller: INTERPASIVNOST. RADOSTI DELEGIRANEGA UŽIVANJA

Predavanje Roberta Pfallerja ob izidu knjige

Nova pošta, Robbova 15, Ljubljana
9. 5. 2019, ob 19.00

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku!

O KNJIGI


Ali obstajajo ljudje, ki ne poskušajo zbežati pred delom, temveč, presenetljivo, pred užitkom? In sicer tako, da ga delegirajo na druge osebe, na živali ali na aparate? Mar uporabljajo snemalne naprave zato, da jim ne bi bilo treba gledati televizijskih serij? Si tiskajo besedila, ali pa si jih shranjujejo na trdi disk, da jim jih ne bi bilo treba brati? Nosijo športne copate, da se jim ne bi bilo treba ukvarjati s športom? Imajo terenska vozila prav zato, da jim ne bi bilo treba voziti po terenu? In jim je ljubše, da se drugi ljudje smejijo, da jočejo ali da verjamejo v nekaj namesto njih; ali tudi, da so namesto njih drugi pijani kot Dioniz, razuzdani kot Mesalina, nedejavni kot Oblomov ali vulgarni kot ameriški predsednik?

Zakaj svojih užitkov nočejo imeti zase? In zakaj jim je tako pomembno, če že nočejo užitkov zase, da jih nekdo drug užije zanje?

–Robert Pfaller

Novi pojmi so v družbeni teoriji redki, in interpasivnost je nemara edini res novi pojem, ki je vzniknil v zadnjih dveh desetletjih. Zamisel, da lahko drugi ne samo delujejo namesto mene, temveč da so lahko tudi pasivni namesto mene, da lahko uživamo in verjamemo, da se lahko smejemo in jočemo skozi druge, je ključna za dojetje paradoksev naše cinično hedonistične dobe. Zato povejmo kar naravnost, Interpasivnost je eno od velikih utemeljitvenih del družbene misli, na enaki ravni kot dela klasikov, kakršen je Max Weber.

–Slavoj Žižek

 

Za bibliomanovo knjižnico se lahko ob površnem pogledu zdi, da gre tu v veliki meri za podpiranje branja, medtem ko v resnici vsaka knjiga v njej po možnosti predstavlja delček lastnikove izvzetosti. Zatorej bi lahko za mnoge zasebne knjižne zbirke rekli, da je zanje značilno to, kar je povsem razločno razkril nedavno izvedeni umetniški projekt Juliusa Deutschbauerja v dunajski sejemski dvorani Messepalast z naslovom »Knjižnica neprebranih knjig«: nabavljanje knjig, ki naj bi služilo bralnemu užitku in se nemara uporablja že kot obrambni ukrep proti naraščajočemu neugodju ob branju, tako v nasprotju s svojim videzom ravno temu neugodju pogosto pomaga do njegove realizacije. Manifestno za kulturo in njeno uživanje, latentno pa proti temu – to je torej struktura interpasivnih ukrepov. Negativni odnos do užitka in kulture, ki predstavlja latentni del, je torej prva in močnejša sila, medtem ko se ugodje, nasprotno, izkaže za šibkejšo in stvari, ki je ne more več preprečiti, daje le še sprejemljivejšo obliko. Ravno ugodje, ki ga mnogi filozofi in ideologi koncipirajo kot nekaj prvotnega in izvornega, kot nekaj, kar je kultura le za silo preoblikovala, se torej tu kaže kot nekaj drugotnega in izvedenega, kot element, ki se (skupaj s kulturo) zgolj preoblikuje. Ugodje se kaže kot tako rekoč »reakcijska tvorba«, če naj uporabimo ta Freudov izraz.

–Robert Pfaller, Interpasivnost

O AVTORJU

Robert Pfaller je avstrijski filozof in eno najbolj prodornih teoretskih imen nemškega govornega prostora. Poučuje na Univerzi za umetnost in industrijsko oblikovanje v Linzu, sicer pa je ustanovni član dunajske skupine za raziskave v psihoanalizi »stuzzicadenti«. Je avtor več vplivnih in pri bralcih zelo dobro sprejetih knjig s področja filozofije kulture in vsakdanjega življenja. V slovenščini je doslej izšlo več njegovih člankov ter delo Umazano sveto in čisti um (Ljubljana: Analecta, 2009), v katerem se je lotil predvsem fenomena iluzij ali umislekov, ki jih ne priznamo kot svoje, temveč jih pripišemo nekim nepoimenovanim drugim. V nekoliko drugačni obliki je to delo izšlo leta 2014 tudi v angleščini (pri založbi Verso) in prejelo nagrado za najboljšo knjigo leta po izboru Ameriškega odbora za poklicno psihologijo (ABAPsa). Druga dela vključujejo še Wofür es sich zu leben lohnt: Elemente materialistischer Philosophie (Frankfurt na Majni: Fischer, 2011) ter nedavno Erwachsenensprache: Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur, (Frankfurt na Majni: Fischer, 2017). V slovenskem prostoru je Pfallerjevo delo dobro poznano, saj pogosto predava kot gost festivalov, konferenc in drugih dogodkov, obenem pa tesno sodeluje z lacanovskim krogom in s predstavniki umetniških praks. V svetovnem merilu je najbolj prepoznan po pojmu interpasivnosti.

Cena: 19 EUR

 

Robert Pfaller
INTERPASIVNOST. RADOSTI DELEGIRANEGA UŽIVANJA 

prevedel:
Alfred Leskovec 

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 17 

urednik zbirke:
Gregor Moder 

uredil:
Gregor Moder 

izdala:
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
www.maska.si 

naslov izvirnika:
Interpassivität: Die Freuden des delegierten Genießens
(c) 2018 Robert Pfaller
(c) za slovensko izdajo: Maska 

spremna beseda:
Tadej Troha 

strokovni pregled:
Gregor Moder 

jezikovni pregled:
Tatjana Capuder 

imensko in stvarno kazalo:
Janez Moder 

oblikovanje in prelom:
Ajdin Bašić, Iztok Kham 

za založbo:
Janez Janša 

tisk: Cicero
naklada: 400 

Ljubljana, 2019 

Knjižno delo je izšlo v okviru kulturnega projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije za leto 2018. Spremna beseda je nastala v okviru raziskovalnega programa P6-0014 »Pogoji in problemi sodobne filozofije« in projekta J6-9392 »Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji«, ki ju financira ARRS. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.

Dogodki
— 09-05-2019 : Predavanje Roberta Pfallerja ob izidu knjige INTERPASIVNOST
Nova pošta, Robbova 15, Ljubljana
Maska