logo

Simpozij → 2016/2017

Mala Kline: Kolektivno sanjanje: Imaginacija kot zmožnost odpiranja novih realnosti

XIV. MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI: »DELO, UMETNOST in KOGNITARCI V ČASU VLADAVINE PRAVA IN KAPITALA« v sezoni 2016/17:

Vabi na praktično delavnico in tridnevni seminar pod vodstvom Male Kline, koreografinje, plesalke in teoretičarke:

»Kolektivno sanjanje: Imaginacija kot zmožnost odpiranja novih realnosti«

Zdi se, da sodobno gledališče zaznamuje iskanje in preverjanje novih ali vsaj drugačnih načinov, kako »biti skupaj«. Kaj je možno v času, ko izginja javni prostor, ki ljudi ne združuje več, marveč bolj spominja na kopičenje individualnih otokov, kjer je vsakdo le mehurček v virtualnih omrežjih in v katerih smo odcepljeni od izkušanja (experiencing) in so-prisotnosti? Kakšno gledališče je lahko aktualen odgovor, kakšne oblike »biti skupaj« omogoča in kakšno »skupno« lahko proizvede? Osredotočili se bomo torej na problem »skupnega« (common) in ga praktično problematizirali in raziskovali, tako skozi izkušnjo kot skozi refleksijo. Tridnevni seminar bo strukturiran kot predstavitev orodij, ki bazirajo na aktivaciji in uporabi imaginacije kot jezika telesa.
(Mala Kline) 

Umetnosti se danes pogosto očita, da je nekakšen mehurček, odklopljen od realnosti, kar je zgolj poskus, da bi se zanikala njena moč. Po drugi strani smo priča vplivnemu diskurzu, ki pravi, da umetnosti mora imeti družbeni učinek, in poplavi socialno in politično angažiranih projektov, kar tudi proizvaja nesporazum, da ima umetnost vrednost le, če ima neposreden učinek na realnost. Mene zanima diskurz o umetnosti sami, ki intervenira v realnost in jo hkrati reflektira. Zanimata me telo in imaginacija kot morda najbolj specifičen medij v umetnosti za ustvarjanje alternativ, novih svetov, novih naracij, „pre-imaginiranje“ prihodnosti. 

Zdi se, da je vprašanje, ki trenutno najbolj tare sodobno gledališče, vprašanje “skupnega” (common) oz. možnosti skupnosti, možnosti specifičnega in konkretnega “biti skupaj” (being together), ki ga proizvede singularni gledališki dogodek in ki je nekakšna differentia specifica gledališča v razmerju do drugih vrst umetnosti. 

Tridnevni seminar bo strukturiran kot predstavitev orodij, ki bazirajo na aktivaciji in uporabi imaginacije kot jezika telesa. Delali bomo s specifičnimi tehnikami imaginacije oz. "notranjega gledanja" (inner gazing), ki vse slonijo na zavedanju in občutenju telesa; kot so “delo s podobami” (imagery), “odpiranje sanj” (dream opening) in opazovanje form in njihovih kvalitet (morphology); uporabljali bomo tarot karte kot preroški stroj ipd. Igrali se bomo z vsemi temi tehnikami in njihovo praktično aplikacijo kot orodij za gledanje/opazovanje, asociiranje in interpretacijo v ustvarjalnih procesih v gledališkem kontekstu, pri pisanju, branju, analizi ipd. 

Skozi to skupno prakso ali proces kolektivnega sanjanja (communal dreaming) – ki sloni na izraziti “rabi” (use of) telesa in imaginacije, vztrajanju pri inteligibilni materialnosti podob (image) in občutenja (feeling), zavedanju "vmesnega prostora" (in-between), “so-delovanja” (collaboration), “skupnem bivanju in mišljenju” (being and moving together), emergentni in transformativni naravi sanjanja ipd. – bomo praktično raziskovali, kakšno “skupno(st)” lahko proizvede in kakšne so njegove oz. njene kvalitete. Videli bomo, da je “skupno”, ki se proizvaja skozi rabo "tehnik sanjanja" oz. imaginacije kot "jezika telesa", morda radikalno drugačno od "skupnosti" kot nečesa določenega, saj je v nenehnem "procesu nastajanja", v "vmesnosti", in nenehno preizkuša naše zmožnosti sodelovanja, anticipacije in razumevanja.

 

Mala Kline je performerka, koreografinja in piska. Njeno umetniško in teoretsko delo temelji na praksah sanjanja. Pri svojem avtorskem koreografskem delu kot tudi pri pisanju se poslužuje Saphire™ metode, dela z imaginacijo in sanjanjem, kot vzpodbude individualnega in skupnega sanjanja za upodobitev singularnih svetov skozi jezik sanjanja. Mala Kline je certificirana učiteljica tehnike Saphire™, ki jo poučuje na mednarodni ravni, v okviru številnih izobraževalnih, raziskovalnih in produkcijskih okolij. Magistrirala je na področju gledališča in doktorirala iz filozofije. Njena knjiga Nedelujoče gledališče: sodobna uprizoritvena umetnost med etiko in politiko izide v letu 2017. V sklopu post-doktorskega študija na Fakulteti za umetnost in filozofijo (UG) in v okviru S:PAM raziskovalnega centra v Gentu raziskuje tematiko alternativnih konceptov in uporabe časa.

 

Delavnica je primerna za vse ustvarjalce in premišljevalce na področju sodobnih scenskih umetnosti ter sopotnike, podpornike in naključne interesente. Za udeležbo na delavnici niso potrebna posebna predhodna znanja. 

Delavnica bo potekala terminsko od 13. 4. do 15. 4. 2017. Izvajala se bo v toku treh srečanj, od četrtka do sobote, vsak dan po 4 ure. Priporočena je udeležba na vseh treh srečanjih. 

Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo za predhodne rezervacije. Prijave in več informacij na:

[email protected] in [email protected]

Podrobnejši urnik delavnice:

četrtek, 13. 4. 2017 ob 16. 00 – 20. 00; na lokaciji: Maska (Metelkova 6)

petek, 14. 4. 2017 ob 16. 00 – 20. 00; na lokaciji: Stara pošta (Robbova 15) dvoranica pri Slovenskem mladinskem gledališču 

sobota, 15. 4. 2017 ob 10. 00 – 14. 00; na lokaciji: Stara pošta

Dogodki
— 13-04-2017 : Mala Kline: Kolektivno sanjanje: Imaginacija kot zmožnost odpiranja novih realnosti - SEMINAR
Prosori Maske & SMG - Stara pošta
Maska