logo

Založba → Posebne izdaje

Živa Kraigher: KO SE ZGODI PLES: Zapisi, dokumenti, spomini

Živo Kraigher (1920–2011) sta zaznamovala predvsem sodobni ples in aktivna udeležba v NOB. Plesati je začela pri petnajstih letih v Šoli za moderni umetniški ples Mete Vidmar v Ljubljani. Leta 1940 je na produkciji šole v ljubljanski Operi opozorila na širjenje nacizma v avtorski plesni študiji z naslovom Pajek, 1943–1953 je ustvarjala plesni solo Upor, ki velja za enega vrhuncev modernega plesa na Slovenskem. 1956 je začela samostojno pedagoško pot v Pionirski knjižnici. Izpopolnjevala se je v Parizu, Berlinu in Dresdnu. Danes ji priznavamo mesto ene od utemeljiteljic slovenskega sodobnega plesa. Po letu 2002 se je posvetila urejanju in interpretaciji zapiskov, dokumentov in plesnih materialov, ki jih je vse življenje skrbno zbirala. Nastala je pripoved o njenem izraznem plesu, nastopih in učenkah. Njeno zapuščino, ki šteje prek 900 strani (57 AP) ter prek 2000 dokumentov in fotografij, smo pripravili za knjižno objavo, ki prinaša številne doslej neznane informacije in podatke o zgodovini sodobnega plesa na Slovenskem.

Prispevek Tine Šrot za Kulturo po Odmevih (TV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174471819

Kazalo

Predgovor   3

Beseda urednika 5

Namesto uvoda: Kratka zgodovinska umestitev plesne moderne, Mary Wigman in Mete Vidmar 9

I. poglavje: Šola Mete Vidmar in Pionirska knjižnica  15

Moje prvo leto šolanja v plesni šoli Mete Vidmar 15

Produkcija 4. marca 1938  16

Zadnja predvojna produkcija plesne šole Mete Vidmar  18

Poletje 1942  19

Povojno obdobje  21

Prva predstavitev plesa Upor  22

Prizadevanja za poklicno plesno šolo moderne smeri  24

Zadnja javna produkcija plesne šole Mete Vidmar  26

Vmesno obdobje do zaposlitve v Pionirski knjižnici  27

Pionirska knjižnica: Center za estetsko vzgojo mladine  29

Tečaji ritmike v sklopu Pionirske knjižnice in Marta Paulin  31

Zlata dvorana: moji pedagoški začetki  31

Srečanje z Balbino Battelino Baranovič ob Tednu otroka 1956  32

Prve predstave Mladinskega gledališča  35

Janez Bitenc: Na cvetni poljani – Kantata za otroški zbor 37

II. poglavje: V Švici in Parizu, zima 1957/58  39

»Bobnajo, bobnajo kolesa«  39

Ogledi šol sistema Dalcroze v Švici in Parizu   44

Drugi ogledi šol sodobnega plesa v Švici  46

Prvo srečanje s Karin Waehner  46

Obiski drugih plesnih šol, ki so mi jih predlagali na Pedagoškem inštitutu v Parizu  47

Vrnitev v Ljubljano  50

Prva javna produkcija Oddelka za izrazni ples, junij 1958  51

Prvi nastop na televiziji, oktober 1958  54

III. poglavje: Karin Waehner in Juan Carlos Bellini, 1958–1961  55

Francoska štipendija  55

Vrnitev v Pariz  56

Plesna šola Karin Waehner v šolskem letu 1958/59  60

Rondo  66

Elaborat o razliki med evropsko in ameriško smerjo plesne moderne  71

Prizadevanja za prihod J. C. Bellinija v Jugoslavijo  75

Srečanje z Milano Broš – Putar in nadaljnje dopisovanje z Bellinijem  78

Večer sodobne plesne umetnosti, december 1960  82

Karin Waehner in Pariz 1961  91

IV. poglavje: Ob srečanjih z Mary Wigman in Martho Graham  95

Srečanje z Mary Wigman in njena plesna šola v Berlinu leta 1961  95

Ponovno srečanje z Mary Wigman, Berlin 1968  98

Lojzka Žerdin  101

Palucca Schule  102

Srečanje z Martho Graham   104

V. poglavje: Oddelek za izrazni ples na ZGBI  107

Novi poizkusi organiziranja šole za sodobni ples v Ljubljani  107

Prvi elaborat o bodočem šolanju sodobnih plesnih umetnikov in pedagogov 109

Ustanovitev Zavoda za glasbeno in baletno izobraževanje  112

Upor Društva baletnih umetnikov Slovenije 113

Učni program Oddelka za izrazni ples  116

Poročilo o delu Oddelka za izrazni ples v šolskem letu 1964/65  121

Skupina »dame«  122

Ustanovitev in prva generacija pedagoške skupine  122

Druga generacija pedagoške skupine  126

Vilma Rupnik  128

VI. poglavje: Ljubljanski festival: II., III. in IV. baletni bienale  130

Ljubljanski festival in I. nagradna revija jugoslovanskega baleta 130

Zapleti ob pripravah na II. baletni bienale 132

Predstave II. baletnega bienala, 1962 135

Poezija in ples: nastop Oddelka za izrazni ples na II. baletnem bienalu  136

Napovedi in kritike za predstavo Večer sodobne plesne umetnosti v slovenskem tisku  144

Odzivi v jugoslovanskem tisku 146

Predstave III. baletnega bienala, 1964  147

Glasba, doživetje, gib: skupna predstava Oddelka za izrazni ples ZGBI in Komornega ansambla

svobodnega plesa iz Zagreba na III. baletnem bienalu 149

Program IV. baletnega bienala, 1966  156

Komorne skupine v okviru IV. baletnega bienala  158

Predstava ZGBI Glasba-doživetje-gib na IV. baletnem bienalu  159

Napovedi in kritike predstave Glasba-doživetje-gib na IV. baletnem bienalu  164

VII. poglavje: Mestno gledališče ljubljansko, 1962–1965 168

Janez Vrhunc: Vrtiljak igračk, sezona 1962/63  168

Gostovanje na Festivalu otroka v Šibeniku, 1963  174

Jože Javoršek: Kriminalna zgodba, sezona 1963/64  176

William Shakespeare: Dvanajsta noč, sezona 1963/64 181

Janez Vrhunc: Sonček, sonček zlati, sezona 1964/65 183

Gostovanje na V. jugoslovanskem festivalu otroka, Šibenik 1965  187

»Doživetje giba« – uvodni referat Ane Maletić na posvetovanju na V. festivalu otroka v Šibeniku leta 1965  191

Zgodba o dedku Mrazu, sezona 1965/66  192

VIII. poglavje: Sodelovanje z RTV Ljubljana v obdobju 1964–1971 194

Ela Peroci: Očala tete Bajavaje, 1964 in 1969  194

Benjamin Britten: Vodič po orkestru za mlade, 1967  195

Druga sodelovanja s televizijo v letih 1967–1968  200

Strah v otroških očeh – Dan otroka 1971  201

IX. poglavje: Veliki oder poletnega gledališča Križank, 1969–1972  206

Teden mladine 1969   206

Mladinski teden 1970  210

Zvonimir Ciglič: Concertino za harfo in godala  212

Mladinski teden 1971  217

Ivo Andrić: Aska in volk – Hala Tivoli, decembra 1971 221

Plesni večer, Križanke, 20. junija 1972 – »diplomski večer« Jasne Knez  228

X. poglavje: Studio za svobodni ples  234

Plešem, torej sem!  234

Nova postavitev plesa Upor z Jasno Knez  234

Dogodek v galeriji  236

Ustanovitev Studia za svobodni ples  236

Pink Floyd: Atom Srce Mati  242

Predstave v prvi polovici leta 1974  245

Benjamin Britten: Vodič po orkestru (tretjič)  248

Referat na javni razpravi o programu kulturnih dejavnosti Ljubljane za leto 1975  249

Razhajanje v odnosu do Studia  250

Jubilejna predstava ob dvajseti obletnici oddelka za izrazni ples  252

Slovo od Studia  255

Prvi samostojni nastopi Studia za svobodni ples  256

Studio za svobodni ples in Damir Zlatar Frey  259

Jubilejni koncert ob deseti obletnici delovanja Studia za svobodni ples  261

XI. poglavje: Skupina za izrazni ples ZGBI, 19761982 264

Darijan Božič: Requiem spominu umorjenega vojaka – mojega očeta   264

Naša beseda 78  273

Mednarodni plesni tečaj v Rovinju  275

Karin Waehner v Ljubljani  277

Requiem v Beogradu  279

XI. svetovni festival mladine in študentov v Havani, 1978  281

Festival Revolucija in glasba v Krškem in Brežicah, 1979  283

Narodna pesem – Sonja Rostan  284

Claude Debussy: Arabeska I – Alja Ovsenik in Majda Černič  285

Jazz ples – Jana Burger  286

Ljubljanski dnevi plesa 1978/79 in njihove organizacijske težave  287

Moje doživljanje predstav Ljubljanskih dnevov plesa 1978/79 291

TV snemanje naših plesov na Ljubljanskih dnevih plesa 1978/79 296

Janez Matičič: 12 etud za klavir – Etude II, XI, VIII  298

Seminar okrogle linije 300

Plesna kompozicija Skozi čas  302

Plesni dnevi 82 305

Dogovori o sodelovanju na Jubilejnem koncertu ob desetletnici Studia za svobodni ples  310

XII. poglavje: Hommage Meti Vidmar  311

Nastajanje programa  311

Končni program predstave  314

Celotna koreografija Etud za klavir II, XI in VIII Janeza Matičiča  315

Obnova plesov iz šole Mete Vidmar  319

Frédéric Chopin: Balada št. 1 v g-molu  323

Kritike in TV snemanje  325

Avtorski recital Saše Staparski – zaključek moje aktivne plesne poti  328

XIII. poglavje: Še o samostojnih poteh učenk Oddelka za izrazni ples  330

Jasna Knez – ptica selivka  330

Gordana Prevoršek Schmidt – Goga  337

Saša Staparski  338

Vilma Rupnik in javni nastopi Oddelka za izrazni ples pod njenim vodstvom  340

Diplomska naloga Urše Rupnik  344

Neja Kos in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)  344

Živini plesni dnevi – Živa: festival plesne ustvarjalnosti mladih, 2004–2010  346

Spremna beseda: Rok Vevar, Gibanje neuvrščenih  353

Imensko kazalo 363

Kazalo opisov in omemb plesnih del Mete Vidmar, Žive Kraigher in njunih učenk (po letih prve izvedbe) 372

Kazalo  375

Živa Kraigher 

KO SE ZGODI PLES
Zapisi, dokumenti spomini 

Posthumno uredil: Tomaž Kraigher

Zbirka Posebne izdaje, knjiga št. 18 

Urednica zbirke: Amelia Kraigher 

Uredniški odbor:
Neja Kos, Amelia Kraigher, Breda Kroflič, Nina Meško, Gordana Schmidt, Rok Vevar 

Odgovorni urednici:
Amelia Kraigher (Maska)
Nina Meško (JSKD) 

Likovni urednik: Dušan Muc 

Izdajatelja:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana

[email protected]
www.maska.si

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana

[email protected]
www.jskd.si 

© Tomaž Kraigher 

Spremna beseda: Rok Vevar
Jezikovni pregled: Dragica Vesković
Redakcija: Gašper Malej
Imensko kazalo: Tomaž Kraigher
Računalniški prelom: Maja Javor
Skeniranje slikovnega gradiva: Petra Turk
Fotografija na naslovnici: Herman Pivk, Drevo življenja, 1988 

Za založnika:
Janez Janša (Maska)
Igor Teršar (JSKD) 

Tisk: Matformat
Naklada:  400 izvodov 

Cena: 25 €

Ljubljana, 2016  

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Če ni omenjeno drugače, so v knjigi uporabljene fotografije in drugo slikovno gradivo iz zapuščine Žive Kraigher.  

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.

Dogodki
— 10-05-2017 : Živa Kraigher: KO SE ZGODI PLES: Zapisi, dokumenti, spomini → PREDSTAVITEV KNJIGE
Slovenski gledališki inštitut – SLOGI, Mestni trg 15, Ljubljana
Maska & JSKD