logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Se nadaljuje …

Pričujoča številka Maske se posveča zapletenim povezavam med uprizoritvenimi praksami, dokumentacijo in arhiviranjem, ki zastavljajo številna vprašanja. Avtorji objavljenih prispevkov so raziskovalci s področja dokumentacije in arhiviranja scenskih praks ter umetniki, ki se kompleksne tematike lotevajo z različnih vidikov: arhiv ali dokument kot gradivo predstave; manipulacija dokumentarnega gradiva znotraj ustvarjalnega procesa; rekonstrukcije predstav; dokumentarno gledališče; problemi dokumentacij in arhiviranja žive umetnosti; dokumenti kot priče minulih umetniških dogodkov, ki se sčasoma spremenijo v original ... 

Pobudo za pričujočo številko revije je dala tokratna sourednica in draga kolegica Daniela Hahn, teatrologinja in strokovnjakinja za področje sodobnih oblik dokumentiranja in arhiviranja scenskih umetnosti s poudarkom na problematiki oblik, rab in načinov dokumentacije. V dveletnem procesu nastajanja revije je bila Daniela vseskozi odprta za mnenja, sugestije in prispevke s strani Maskinega uredništva, naš ustvarjalni dialog, v katerem smo se vsi veliko naučili, pa se bo kmalu nadaljeval tudi v živo, saj ob izidu revije v sodelovanju s 4. ljubljanskim mednarodnim CoFestivalom 1. in 2. decembra 2015 pripravljamo strokovno srečanje v prostorih Slovenskega gledališkega inštituta. 

Nomad Dance Institute (NDI) – raziskovalni program, ki deluje v okviru balkanske platforme za razvoj sodobnega plesa Nomad Dance Academy (NDA) – bo na letošnjem CoFestivalu predstavil svoje večletne raziskave o arhiviranju koreografskih postopkov v balkanski regiji. 

Dvodnevno srečanje raziskovalcev NDI in revije Maska se bo osredotočilo na predstavitev rezultatov raziskav v obliki ustvarjalne delavnice pod vodstvom Daniele Hahn; NDI je namreč leta 2013 začel s projektom regijskega arhiviranja razširjenih koreografskih praks v kulturnih in umetniških kontekstih 70., 80. in 90. let 20. stoletja v republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in Bolgariji. Svoje prispevke bodo predstavili člani raziskovalne skupine Igor Koruga, Iva Nerina Sibila, Biljana Tanurovska Kjulavkovski, Katja Šimunić, Rok Vevar in Jasmina Založnik. Na delavnici se bomo dotaknili problemov in vprašanj, s katerimi s(m)o se raziskovalci srečevali pri delu. Področje bomo mislili tudi kritično in ga prevpraševali z več vidikov: manko sistemskega arhiviranja sodobnih scenskih in vizualnih umetnosti na Balkanu; metodologije raziskav in njihovo usklajevanje; potreba po strokovni sistematizaciji razdrobljenih arhivskih gradiv; neodgovornost raziskovalcev in njihova nesolidarnost pri arhiviranju in deljenju izbranih dokumentov; razlogi, da je raziskovanje umetniških praks iz časov SFRJ in po njenem razpadu danes priljubljeno v t. i. zahodnem svetu, kjer se na katedrah posameznih tujih univerz odpirajo posebni študijski programi, na območju nekdanje SFRJ pa se s temi dejavnostmi ukvarjajo predvsem nevladne organizacije in posamezniki, ki se opirajo predvsem na lastni entuziazem in osebni angažma. Delavnica, ki jo bo vodila Daniela Hahn, bo ponudila komentar predstavljenega dela in smernice za nadaljnje raziskave, ki jih bomo, če nam bodo produkcijske okoliščine količkaj naklonjene, objavili v eni izmed prihodnjih številk revije Dokumentacija in uprizarjanje II.

Dogodki
— 01-12-2015 : Se nadaljuje ... / Dvodnevno srečanje raziskovalcev NDI + delavnica z Danielo Hahn
Slovenski geldališki Inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Maska & NDI/CoFestival