logo

Produkcije → Posebni dogodki

JANEZ JANŠA: ŽIVLJENJE I IN II [V NASTAJANJU]

Koroška galerija likovnih umetnosti 

Glavni trg 24, Slovenij Gradec
23. april – 20. maj 2015
Otvoritev: četrtek, 23. april 2015 ob 19. uri

Janez Janša se je kot umetnik že predstavil v Koroški galeriji likovnih umetnosti leta 2010 skupaj s soimenjakoma pri projektu Podpis, ki se je nanašal na vprašanje identifikacije posameznika skozi poimenovanje in tudi vprašanje avtorstva. Tokrat se predstavlja s samostojno razstavo, ki podobno kot odločitev za preimenovanje, katere rezultat je bilo zlitje zasebnega in javnega življenja umetnika, zbližuje polji umetnosti in življenja.

Razstava Janeza Janše Življenje I in II [v nastajanju] v središče postavlja vprašanje, na kakšen način se umetnost umešča v življenje in vpliva na življenje danes. Razstavo gradita dva sklopa. V sklopu postavitve projekta Življenje I [v nastajanju] gre za sestavljanko različnih (okoli 50) performativnih situacij, delovnih postaj, ki obiskovalca z navodili pozivajo, da se vključi v neko dogajanje, oz. da izvede določeno akcijo. Navodila na posameznih »postajah« znotraj razstave so delo skupine avtorjev in avtoric, med njimi pa najdemo posamezne segmente, ki se nanašajo neposredno na zgodovino performativne umetnosti. Tako so obiskovalci pozvani, da se spomnijo dogodkov iz svojega življenja, da si predstavljajo, da so jezni in razbijejo krožnik, lahko poslušajo politične govore, barvajo znano Picassovo sliko Guernica ali nazdravijo s prijateljem.

Izhodišče drugega dela razstave z naslovom Življenje II [v nastajanju] določa performans Marine Abramović in Ulaya iz leta 1977, Imponderabilia (nepredvidljivo – op. a.). Marina in Ulay sta ga izvedla v galeriji v Bologni, gola sta se postavila na vsako stran vhoda v galerijo in obiskovalci so morali vstopati med njima. Performans v osnovi problematizira mnogo družbenih kategorij -  kot goloto, vlogo umetnika, pozicijo obiskovalca -  posameznika postavlja v situacijo, kjer mora sprejemati odločitve; bodisi bo vstopil ali ne, v katero smer bo obrnjen ob vstopu... Delo Življenje II [v nastajanju] predstavlja neke vrste citat omenjenega performansa, saj je umeščen v drug čas in sama izvedba je parafrazirana na način, da so tokratni glavni akterji ne le umetnik sam, kot je bilo to pri omenjenem performansu Marine in Ulaya, ampak so glavni akterji nosečnice, ki so na veliko-formantih fotografijah upodobljene stoječe med vrati in na ta način označujejo tudi simbolično in fizično mesto prehoda.

Z obema postavitvama Življenje I in II [v nastajanju] se avtor tako dotika ključnih življenjskih tem, ki jih z aktivnim vključevanjem občinstva v samo razstavo razširja tudi v polje razmišljanja o poziciji sodobne umetnosti danes, o participativnih praksah znotraj muzejskih postavitev, kot tudi o nas samih.

V okviru razstave bo 21. 4. ob 18. uri v Kulturnem centru na Ravnah potekal pogovor z umetnikom o njegovem delu, pogovor je organiziran v sodelovanju z Zadrugo ZRaven v okviru njihovega sklopa pogovorov z naslovom Robniki.


Razstava je nastala v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti.

Janez Janša
Življenje I in II [v nastajanju]

Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU), Slovenj Gradec, 23. april – 20. maj 2015

Kustosinja razstave Življenje I in II [v nastajanju]: Andreja Hribarnik

Življenje I [v nastajanju]

Besedila navodil: Caroline Decker, Dražen Dragojević, Jedrt Jež Furlan, Žiga Kariž, Janez Janša, Teja Reba, Miran Šušteršič

Lučno oblikovanje: Igor Remeta
Izbor glasbe: Dražen Dragojević
Nastopajoči na fotografijah: Caroline Decker, Dražen Dragojević, Teja Reba, Janez Janša
Fotografije: Janez Janša
Tehnični vodja predstave: Igor Remeta
Produkcija: Maska
Producentka: Tina Dobnik
Koprodukcija: Tanz im August, Berlin, Stara mestna elektrarna  -  Elektro Ljubljana (SMEEL), Ljubljana in Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Koprodukcija raziskovalnega projekta Vaditi svobodo: Tanzquartier, Dunaj

Prva postavitev 23. avgust 2008, Tanz im August, Berlin 

Življenje II [v nastajanju]

Fotografije: Nada Žgank
Produkcija: Maska in Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Vodji produkcije: Tina Dobnik in Andreja Hribernik

Asistentka produkcije: Nina Popič
Tehnična izvedba: Igor Remeta, Janko Oven, Duško Pušica in Tomaž Žnidarčič in tehnična ekipa KGLU

Zahvala: Žiga Kariž, Andrej Savski, Janez Janša, Moderna galerija, Galerija ŠKUC, Tina Dobnik, Zavod Bunker, SNG Opra in Balet, Ljubljana

Posebna zahvala nastopajočim na fotografijah: Maja, Simona, Veno, Vitomil, Jona, Urška, Jelena, Mina, Leja, Maks, Mila, Pia, Mirna, Marjeta, Tina, Malin, Teja, Ava Nuria, Bela Su, Kaja, Pipa, Dragana, Dimitra, Vida, Ana, Olja, Tomaž, Katarina

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana ter Evropska unija v okviru EACEA (program TIMEeSCAPES; Working with – In Time).

Prva postavitev 25. februar – 4. maj 2014, Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Ljubljana

Razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti (KGLU), Slovenj Gradec je prva skupna razstava Življenja I in II [v nastajanju].

Na razstavi bo na ogled arhivsko gradivo o prejšnjih izvedbah Življenja v [nastajanju], vključno z bogato dokumentacijo o kazenski ovadbi, policijskemu zasegu predmetov z razstave ter reakcijami javnosti, politikov in strokovnjakov.

Dogodki
— 21-04-2015 : JANEZ JANŠA: ŽIVLJENJE I IN II [V NASTAJANJU] - pogovor z umetnikom
Kulturni center Ravne
Zadruga ZRaven, Koroška galerija likovnih umetnosti in Maska


— 23-04-2015 : JANZE JANŠA: ŽIVLJENJE I IN II [V NASTAJANJU]
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
Koroška galerija likovnih umetnosti in Maska


— 20-05-2015 : JANEZ JANŠA: ŽIVLJENJE I IN II [V NASTAJANJU]
Koroška galerija likovnih umetnosti - zatvoritev z vodenim ogledom Janeza Janše
Maska & KGLU