logo

Simpozij → 2013/2014

OB IZIDU KNJIGE DUŠA NA DELU MASKA NAPOVEDUJE GOSTOVANJE NJENEGA AVTORJA FRANCA BERARDIJA - BIFA V LJUBLJANI

19.–21. MAJ 2014

Ponedeljek, 19. maj 2014
10.00–13.00 in 15.00–17.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3
SEMIOKAPITALIZEM – seminar, 1. del

Izbris evropske specifičnosti s strani globalnega kapitalizma. Celostna razgrnitev semiokapitalizma. Njegovi obliki sta prekarizacija dela in financializacija kapitala. Ta proces se je dovršil in je nepovraten. Occupy je bil zadnji poskus odpora.

Torek, 20. maj 2014
10.00–13.00 in 15.00–17.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3
SEMIOKAPITALIZEM – seminar, 2. del

Poraz gibanja Occupy (v Evropi, ZDA, arabskem svetu) in antropološka mutacija. Subsumpcija občega intelekta pod semiokapital in podreditev sistema produkcije vednosti. Mutacija se kaže kot reformatiranje kognicije in kot njeno zajetje v digitalni lingvistični stroj. Psihopatologija mutacije. Aktualne smeri raziskovanja. Evolucijska morfogeneza in nevroplastičnost.

Sreda, 21. maj 2014
9.00–10.30
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, predavalnica št. 18 (pritličje FF)
PRODATI DUŠO KAPITALU – predavanje

Subsumpcija (zajetje) kognitivne dejavnosti v kapitalistično produkcijo je ključni proces v zadnjih petdesetih letih. Mednarodna družbena gibanja, katerih vrhunec je bilo leto 1968, so znak tega procesa, izoblikovanje globalnega medmrežja pa njegova poglavitna manifestacija.
Kapitalizem se preobraža v semiokapitalizem, vendar to zajetje kognitivne dejavnosti (in emocionalnosti kot take) povzroča nove oblike alienacije: duševno stisko, depresijo, paniko. Postoperaistična in poststrukturalistična misel sta proizvedli koncepte, s katerimi si lahko pojasnimo kognitivno preobrazbo, nista pa zmožni ponuditi oblik subjektivacije in avtonomne organizacije.

Sreda, 21. maj 2014
19.00–20.30
Atrij ZRC, Novi trg 2
KO JE DUŠA POSLANA NA DELO: USODA KOGNITARIATA V POSTINDUSTRIJSKI DRUŽBI – o
krogla miza
Sodelujejo: Franco Berardi - Bifo, Nikolai Jeffs
Moderator: Andrej Pavlišič
Sodobni kapitalizem skuša v neskončnost ustvarjati dobičke iz umskega dela za računalniki, kar je v okolju, ki je visokotehnološko, preobloženo z dražljaji, izjemno kaotično in hitro, vzrok za tesnobe. Prekarizacija delavcev je temelj nove subjektivizacije, ki raztaplja obljube o progresivnosti zgodovine in lepši prihodnosti. Rešitev, ki jo predlaga Franco Berardi - Bifo, so novi modeli ekonomske in družbene organizacije, ki temeljijo na solidarnosti.

Vsi dogodki bodo potekali v angleškem jeziku in so brezplačni.

Udeležba na seminarskem delu programa, ki bo potekal v MSUM
, je mogoča ob predhodni prijavi. Prijave sprejema [email protected] do zapolnitve prostih mest.

Gostovanje Franca Berardija – Bifa v Ljubljani organizira zavod Maska Ljubljana v sodelovanju z MSUM, knjigarno Azil in Oddelkom za sociologijo FF UL.

Franco Berardi - Bifo

Franco Berardi - Bifo, rojen v Bologni leta 1949, je italijanski pisec, svetovno znan marksistični in medijski teoretik ter kulturni aktivist. Kot bojevit mladenič je v letih 1967–1973 sodeloval v avtonomistični skupini Potere operaio, nato je ustanovil revijo A/traverso (1975–1981) in bil član ekipe Radio Alice, prve piratske radijske postaje v Italiji (1976–1978). Ker so mu grozili z aretacijo, se je zatekel v Pariz, kjer je sodeloval s Félixom Guattarijem na področju shizoanalize. Bifo je objavil več kot dva ducata odmevnih teoretskih knjig in pomembnih esejev: v zadnjih letih med drugim Mutazione e Cyberpunk (Mutacija in kiberpank, 1993), Cibernauti (Kibernavti, 1994), Felix (Feliks, 2001), The Soul at Work (Duša na delu, 2010), After the Future (Po prihodnosti, 2011) in The Uprising (Vstaja, 2012). Njegovi prispevki izhajajo v revijah Semiotext(e), Chimères, Metropoli, Musica 80 in e-flux.journal. Je koordinator Evropske šole za socialno domišljijo (European School for Social Imagination/SCEPSI), poučeval pa je tudi na ustanovah Ashkal Alwan v Bejrutu, PEI-Macba v Barceloni in akademija Brera v Milanu ter predaval na univerzah in v socialnih centrih po vsem svetu. Poleg tega je sodeloval v številnih medijskih projektih, kot sta Telestreet in Recombinant.org. Osredotoča se zlasti na vlogo medijev in informacijske tehnologije v postindustrijskem kapitalizmu.

Dogodki
— 19-05-2014 : Franco Berardi - Bifo: Semiokapitalizem - seminar, 1. del
+MSUM, Maistrova 3, Ljubljana
Maska, MSUM, Knjigarna Azil, Oddelek za sociologijo FF UL


— 20-05-2014 : Franco Berardi - Bifo: Semiokapitalizem - seminar, 2. del
+MSUM, Maistrova 3, Ljubljana
Maska, MSUM, Knjigarna Azil, Oddelek za sociologijo FF UL


— 21-05-2014 : Franco Berardi - Bifo: Prodati dušo kapitalu - predavanje
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica št. 18
Maska, MSUM, Knjigarna Azil, Oddelek za sociologijo FF UL


— 21-05-2014 : Ko je duša poslana na delo: Usoda kognitariata v postindustrijski družbi - okrogla miza
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Maska, MSUM, Knjigarna Azil, Oddelek za sociologijo FF UL