logo

Simpozij → 2013/2014

Chantal Mouffe: »Radical politics as counter-hegemonic intervention: the role of cultural practices«

 Predavanje v sklopu dogodkov Vmesna postaja 1:1

Sobota, 26. 10. 2013 ob 17.00
+MSUM

Chantal Mouffe se v svojih tekstih ukvarja s konceptom agonizma, ki je poenostavljeno rečeno, če ga pravilno razumem, »afirmativni spor (idej)«. Koncept se mi zdi izjemno stimulativen, saj omogoča sobivanje razlik na način nevzpostavljanja enega samega trajnega »gospodarja« (naj bo to neoliberalni model družbe ali na mikronivoju primer oblastnika, ki se v celoti polašča nečesa …). Ideja, ki jo na institucijah, kot so umetniške šole, nadvse potrebujemo, saj naj bi tu ne šlo za to, da prevlada en sam, s strani gospostva/gospodarja vsiljeni način produciranja idej in praks umetnostnih dejanj. Afirmativni spor idej je tako spor, ki ni nikoli končan v prid enega ali drugega, in tako ne pomeni, da je nekdo poraženec ali zmagovalec.  

V svojem predavanju se bo Chantal Mouffe osredotočila na vprašanja, kako nam agonistični pristop in strategija »vojne pozicij«, ki ju je obdelala v svojih številnih teoretskih tekstih pomagata razumeti, kako lahko umetnostne in kulturne prakse pripomorejo v boju proti neo-liberalni hegemoniji.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Projekt Jožeta Baršija 
Produkcija: Zavod Maska & Moderna galerija Ljubljana
v sodelovanju z ALOU
Dogodki
— 26-10-2013 : Chantal Mouffe: »Radical politics as counter-hegemonic intervention: the role of cultural practices«
+MSUM
Maska & Moderna galerija Ljubljana