logo

Založba → TRANSformacije

Bojana Kunst: Umetnik na delu. Bližina umetnosti in kapitalizma

Knjiga Umetnik na delu Bojane Kunst obrača na glavo neoliberalno perspektivo in zato prihaja ob pravem času, v času varčevalnih ukrepov. Pri tem si pomaga zlasti z argumentom, da umetnosti ni več treba dokazovati, da je družbeno pomembna in koristna dejavnost, saj bi se s tem zaprla v znotrajsistemsko kapitalistično (in populistično) proizvodnjo vrednosti, temveč mora znova poiskati svojo materialno bazo in zasesti natanko tiste abstrakcije, ki zagotavljajo ohranitev sistema in reprodukcijo kapitala. Knjiga bi rada spomnila umetnost, ki je zadnjih nekaj desetletij nenehno tematizirala in vadila politiko, da je pozabila na svojo moč povezovanja zmožnosti abstraktnega (mišljenja) z dejanskimi abstrakcijami (vrednostjo, kapitalom, produktivnostjo, denarjem, blagom, časom itn.).

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 34
Izdala: Maska Ljubljana
 Cena: 19 €

Kazalo

Uvod 9

1. poglavje: O nelagodju aktivne umetnosti 15

2. poglavje: Proizvodnja subjektivnosti 25

2.1. Kriza subjektivnosti in nemoč radikalne potrošnje 25

2.2. Težave s profanacijo 34

2.3. Delo performerja: primer Abramović proti Rainer 38

3. poglavje: Proizvodnja družbenosti 49

3.1. Preobilje družbenosti 49

3.2. Relacijske utvare 51

3.3. Umetnost in javnost 55

3.4. Delovni gledalec 61

3.5. Med enimi in mnogimi: sodelovanje 70

3.6. Prikaz nedelujoče skupnosti 79

4. poglavje: O gibanju in trajanju v postfordizmu 89

4.1. Prosti čas plesa 89

4.2. O upočasnjevanju v umetnosti 101

5. poglavje: Vidnost dela 113

5.1. Umetnik kot virtuoz 113

5.2. Umetnica med delom in življenjem 121

5.3. Umetnikov čas: projektivna časovnost 126

Zaključek: O potrošnji, lenobi in ne preveč dobro opravljenem delu 143

Literatura 155

SPREMNA BESEDA

Goran Sergej Pristaš, Proti popravljanju 165

Imensko in stvarno kazalo 168

Kolofon

Bojana Kunst
UMETNIK NA DELU
Bližina umetnosti in kapitalizma

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 34
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher
Pomočnica urednikov: Nika Leskovšek

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
www.maska.si

© Bojana Kunst in MASKA

Prevod poglavij 3.5. in 4.: Urška Zajec
Prevod poglavja 3.4.: Aleksandra Rekar
Jezikovni pregled: Mojca Hudolin
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2012

Izid knjige je podprla Javna agencija za knjigo RS.
Knjiga je izšla znotraj programa BCC, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru
projekta »External Actions of the European Union«.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.


Dogodki
— 24-05-2013 : Bojana Kunst: Umetnik na delu. Bližina umetnosti in kapitala
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana
Maska


— 10-11-2013 : Bojana Kunst: Umetnik na delu. Bližina umetnosti in kapitala - predstavitev knjige
Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb (Hrvaška)
Subversive Art & Theory