logo

Založba → TRANSformacije

Hibridni prostori umetnosti

Knjiga prinaša raziskavo hibridnih prostorov umetnosti, ki so se v slovenskih uprizoritvenih, scenskih in performativnih umetnostih razprli v zadnjih dveh desetletjih. Hibridni prostori umetnosti so obravnavani kot odprt teritorij možnosti, na katerem heterogene umetniške prakse zavestno iščejo pozicije vmesnosti na izmuzljivih mejnih, robnih območjih, pri tem pa stopajo v nepredvidljive povezave z obstoječimi estetskimi kodi, družbenimi in kulturnopolitičnimi okoliščinami ter ekonomskimi interesi. Dramaturška nit, ki povezuje razprave o izbranih primerih hibridnosti, vodi iz tradicionalnih mest umetnosti (kot so gledališča, galerije, muzeji itd.), preko alternativnih in marginalnih prizorišč, v širši družbeni in socialni prostor. Pri tem zarisuje lok v smeri od kritičnih uprizoritvenih in performativnih praks, ki reflektirajo aktualna družbenopolitična vprašanja, do umetniških del, ki izhajajo neposredno iz družbenih okoliščin in razvijajo nove modele javnosti. Razprave Blaža Lukana, Alda Milohnića, Barbare Orel, Katarine Podbevšek, Mojce Puncer, Maje Šorli, Karmen Šterk, Tomaža Toporišiča, Gašperja Trohe, Eve Vrtačič in Nadje Zgonik evidentirajo značilnosti sodobne umetnosti, ob tem pa zaznamujejo obrat od estetskega k postestetskemu.

Uredili: Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Založnik: Maska Ljubljana
Cena: 19 €

Kazalo

Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha  9
Hibridnost sodobnega gledališča in scenskih umetnosti

Katarina Podbevšek
Jezikovni hibridi v sodobnih slovenskih uprizoritvenih praksah 15 

Tomaž Toporišič
Gledališče kot nedokončana arhitektura — hibridni prostori performativnih praks 37

Gašper Troha
Politično gledališče na meji med umetniškim in družbenim poljem 53

Barbara Orel
Vprašanje izvirnosti: travmatična točka gledališča in performansa na prelomu tisočletja 75

Maja Šorli
Hibridne sočasnosti Maje Delak in Luka Prinčiča 97

Blaž Lukan
Politični bodiartistični performansi Iveta Tabarja 119

Aldo Milohnić
Predavanje-performans med umetnostjo in znanostjo 139

Nadja Zgonik
Institucionalizacija kot umetniška praksa 155

Mojca Puncer
Umetnost v socialnem prostoru: paralelne strategije, participativne prakse,
stremljenja v skupnost 179

Karmen Šterk, Eva Vrtačič
9/11 kot dogodek umetnosti 201

O avtorjih 217

Povzetki/Abstracts 221

Imensko kazalo 239

Kolofon

Uredili: Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha
Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 33
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher

Izdala: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in
Center za teatrologijo in filmologijo
Nazorjeva 3, SI - 1000 Ljubljana
www.agrft.uni-lj.si
Zanju: Miran Zupanič

Založila: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected], www.maska.si
Zanjo: Janez Janša

© UL AGRFT in avtorji
Recenzenta: red. prof. dr. Lev Kreft, Univerza v Ljubljani, in red. prof. dr. Janez Vrečko, Univerza v Ljubljani
Lektorica: Mateja Dermelj
Prevodi povzetkov: Jana Rennée Wilcoxen
Urednica fotografskega gradiva: Simona Ješelnik
Oblikovanje in priprava za tisk: Barbara Bogataj Kokalj
Tisk: Medium, d. o. o.
Naklada: 350 izvodov
Ljubljana 2012

Fotografija na naslovnici:Alenka Pirman: Arcticae horulae, 1995. Velika čitalnica Narodne in univerzitetne knjižnicev Ljubljani, v okviru razstave Urbanaria – drugi del (SCCA – Ljubljana). Foto: Miha Škerlep.

Fotografija na zadnji strani: Ema Kugler: Mankurt 1, 1991. Stara elektrarna, Ljubljana. Foto: Jane Štravs.

Znanstvena monografija je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in

medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga je sofinancirala Javna agencija za

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dogodki
— 21-06-2013 : Hibridni prostori umetnosti
Muzejska ploščad Metelkova, Ljubljana
7. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji - U3 & Maska