logo

Založba → TRANSformacije

Svobodne roke. Antologija teoretske misli o slovenskem gledališču (1899-1979)

V antologiji Svobodne roke so ponatisnjeni teoretski spisi o slovenskem gledališču, nastali med letoma 1899 in 1979. Vsi so bili ob svojem času že objavljeni v časopisju, revijalnem tisku ali gledaliških listih, vendar ne – razen dveh izjem – v knjižnih izdajah, po mnenju urednikov pa prispevajo pomemben delež k oblikovanju celovite podobe preteklega in tudi sodobnega slovenskega gledališča in njegove teorije. V zbirki so v smiselna poglavja po kronološkem redu razvrščeni zapisi 33 avtorjev, najsi bo gledaliških teoretikov, zgodovinarjev, dramatikov ali drugih gledaliških ustvarjalcev, npr. režiserjev, igralcev ali scenografov, ki vsak na svoj način razmišljajo o (slovenskem) gledališču. Tako antologija odkriva domala pozabljene misli nekaterih znanih gledaliških teoretikov (kot npr. Tarasa Kermaunerja, Primoža Kozaka, Lada Kralja, Andreja Inkreta ali Zoje Skušek), v sodobno branje ponuja zapise starejših avtorjev (kot npr. Antona Aškerca, Vladimirja Bartola, Cirila Debevca, Franceta Koblarja ali Milana Skrbinška), odkrije pa tudi nekaj inspirativnihin polemičnih teoretskih  »biserov« avtorjev, kot so Stane Melihar, Rastko Močnik, Samo Simčič ali Dane Zajc. Svobodne roke so branje za vse, ki jih zanima slovensko gledališče, tako preteklo kot sodobno, v pomoč bo gledališkim teoretikom in praktikom ter še posebej zanimivo za študente, ki vanjo uvrščenih imen morda do zdaj niso poznali.

Izbrala in uredila: Blaž Lukan in Primož Jesenko

Kazalo

Blaž Lukan: Svobodne roke  9

Slovenska gledališka situacija  15

Anton Aškerc: Dve tri o našem gledališču in naši drami  17

a. r.: gledališče  29

France Koblar: Gledališče. Za uvod nekaj o bistvu  32

Janko Kos: Slovenske gledališke perspektive  37

Primož Kozak: [Sodobno slovensko gledališče]  52

Polde Bibič: Gledališki problemi  59

Dušan Jovanović: Štirje elementi krize sodobnega gledališča  64

Lado Kralj: [Slovenska gledališka situacija]  72

Dane Zajc: [Borštnikovo srečanje]  76

Zoja Skušek: [ARISTOTEL]  78

Moderna režija 95

Milan Skrbinšek: Moderna režija  97

Ciril Debevec: Vprašanje režiserjev v ljubljanski Drami  107

Janko Traven: Problemi režiserja v zgodovini slovenskega gledališča  117

Milan Jesih in Zvone Šedlbauer: Limite  126

O praktični dramaturgiji  143

France Vodnik: Osnovni pojmi dramaturgije  145

Andrej Inkret: O praktični dramaturgiji  157

Branko Rudolf: O nepraktični dramaturgiji  162

Rastko Močnik: Drama  170

Tone Partljič: Zapiski o dramaturgih  172

Veda o dramski igri  181

Vladimir Bartol: Mistični glumec  183

Samo Simčič: Veda o dramski igri   190

Draga Ahačič: Gledališče in dramske ustvarjalke   218

O sceničnem ozračju   227

Osip Šest: O sceničnem ozračju   229

Ivan Vurnik: O gledališču kot zgradbi  233

Osip Šest: O razvoju naše scene  240

Niko Matul: [Sodobno slovensko gledališče]  245

Sveta Jovanović: Naša gledališka scenografija  248

O nekaterih problemih sodobnega gledališča  255

Herbert Grün: Pripis iz prakse  257

Herbert Grün: K utrditvi gledališkega izrazoslovja  261

Taras Kermauner: O nekaterih problemih sodobnega gledališča (I)  264

Taras Kermauner: Kaj je današnje eksperimentalno gledališče?  306

Andrej Inkret: O eklektičnem repertoarju  312

O gledališki kritiki  317

Josip Vidmar: O gledališki kritiki   319

Jože Javoršek: Od jeze do pameti. Nekaj pripomb k odnošajem

gledaliških ljudi do kritike  324

Gledališče in film  331

Stane Melihar: Gledališče in film  333

Miloš Mikeln: Gledališče in film   340

Kolofon

Svobodne roke: antologija teoretske misli o slovenskem gledališču (1899-1979)

Uredila: Blaž Lukan in Primož Jesenko

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 32

Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher

Jezikovni pregled: Katja Podbevšek

Lektura uvoda: Mateja Dermelj

Oblikovanje in priprava za tisk: Barbara Bogataj Kokalj

Izdala: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in Center za teatrologijo in filmologijo
Nazorjeva 3, SI - 1000 Ljubljana
www.agrft.uni-lj.si
Zanju: Miran Zupanič

Založila:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected], www.maska.si
Zanjo: Janez Janša

© UL AGRFT in avtorji
Fotografija na naslovnici: Shutterstock
Tisk: Medium d. o. o.
Naklada: 350 izvodov
Ljubljana, 2012

Antologija je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne
raziskave (P6-0376), ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dogodki
— 29-05-2013 : Svobodne roke. Antologija teoretske misli o slovenskem gledališču (1899-1979)
Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17, Ljubljana
Maska Ljubljana & Slovenski gledališki muzej