logo

Založba → Posebne izdaje

No one should have seen this. The theatre of Via Negativa, 2002 - 2011 (Tega nihče ne bi smel videti. Via Negativa, 2002 - 2011)

“Eksplozija spomina” na vse ekscesne in transgresivne geste Vie Negative - spomin na goloto, kri, znoj in urin, s katerim so performerji Vie Negative v obdobju 2002 – 2011 prepojili sodobno slovensko in evropsko scensko umetnost. Eksces, kot umetniška izrazna forma, je uprizoritvena strategija, ki je močno zaznamovala delo Vie Negative. Transgresivna dejanja, golota, provokacija, šok itd pa v projektih Vie Negative nikoli niso bila poceni sredstva za zbujanje medijske pozornosti, temveč zmeraj natančno premišljene strategije, s katerimi Via Negativa želi gledalca pripeljati do nepričakovanega vpogleda v paradoksni, velikokrat skorajda perverzni položaj, ki ga kot ustvarjalci/gledalci scenske umetnosti zasedamo v ustroju sodobne industrije užitka. Danes živimo v paradoksnem času medijske slepote – bolj ko je vse vidno, bolj ko se pred nami vse medijsko razkriva, bolj ko se predajamo vizualnemu užitku - manj vidimo. Z enako strategijo Via Negativa demistificira lasten položaj (in položaj gledalca) v mehanizmu produkcije sodobne umetnosti: Tisto, česar nihče ne bi smel videti nikoli ne razkriva nekega skritega bistva stvari, temveč predstavlja zgolj novo, vedno bolj spektakularno masko, ki prekriva tisto, kar bi morali videti.

Monografija je kronološki pregled 10 letnega ustvarjalnega dela Vie Negative, enega izmed najprodornejših slovenskih projektov sodobne scenske umetnosti zadnjega desetletja, ki se redno pojavlja na številnih evropskih festivalih in umetniških centrih. V knjigi je z bogatim slikovnim materialom in odlomki iz besedil dokumentirano 29 performansov, ki jih spremlja esej Izbris gledalca, v katerem dr. Blaž Lukan podrobno analizira uprizoritvene strategije Vie Negative s poudarkom na vzpostavljanju njihovega razmerja do gledalca.


Knjigo je uredil umetniški vodja in režiser Vie Negative Bojan Jablanovec. 
Spremni esej: Blaž Lukan.
Fotografije: Marcandrea.
Oblikovanje: Žare Kerin.
272 strani, 171 barvnih fotografij. 
Knjiga je v angleškem jeziku. 
Cena: 39 €

Kazalo

IZBRIS PUBLIKE
Spremljevalni esej: Blaž Lukan

7 LET, 7 GREHOV
Serija performansov 2002 – 2008

Izhodiščna točka: Jeza
Še
Incasso
Bi ne bi
Viva Verdi
Ne kot jaz
Štiri smrt
Out

VIA NOVA
Serija performansov 2009 – 2011

Via Nova Museum
Tega nihče ne bi smel videti
Kaj mi je povedal Joseph Beuys, ko sem mrtev ležal v njegovem naročju
Igra z zobotrebci
Intervju z umetnikom
Kupec z žilico
Dober posel
Ekstrakt Mandić
Čisti performans
Viva Mandić
Reflektor name
Vse zaradi česar ste prišli
Tonight I Celebrate
Invalid
Via MSU Zagreb
Kriv!
Tihožitje
Stegn se
Prvi zakon B.K.
Mandićstroj
Miting resnice 

ČEMU SPLOH VSE TO?
Pogovor s skupino: Marin Blažević

KRONOLOGIJA DELA
Via Negativa 2002 – 2011

Kolofon

TEGA NIHČE NE BI SMEL VIDETI
Gledališče Vie Negative, 2002 – 2011

Založnik: 
Maska
Zavod za založništvo, produkcijo in izobraževanje
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
www.maska.si

©Maska & avtorji 

Urednik: Bojan Jablanovec
Besedilo o performansih in uvodniki: Bojan Jablanovec
Besedilo ob fotografijah: citati iz predstav
Prevod v angleški jezik: Ana Jelnikar
Angleški jezikovni pregled: Eric Dean Scott

Fotografija: Marcandrea Bragalini
Dodatne fotografije: Arhiv Vie Negative Daniel Budin, Oliver Paul

Oblikovanje: Žare Kerin
Prelom: Marjan Božič
Urejanje fotografij: Uroš Stražišar
Tisk: Gorenjski tisk
Papir: Arctic Volume Highwhite
Naklada: 500

Dogodki
— 14-12-2012 : Tega nihče ne bi smel videti. Via Negativa, 2002 - 2011 - predstavitev knjige
Moderna galerija Ljubljana, Tomšičeva 14, Ljubljana
Via Negativa & MG+MSUM