logo

Založba → Posebne izdaje

PRAZNOVANJE MOŽNOSTI TRANSFORMACIJE. Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in globalne perspektive

Aktivisti, pedagogi, socialni delavci in gledališčniki metodo gledališča zatiranih uporabljajo že dobrih petdeset let, zato se je – čeprav globalno razpoznavna – lokalizirala v različnih kulturnih okoljih, vedno pa kot ideja, sredstvo, metoda, orodje (včasih morda tudi kot orožje), ki stremi k spremembam: spremembam na boljše. V Slovenijo so gledališče zatiranih prinesli številni posamezniki, ki so ga z različnimi nameni in za različne prakse uporabljali precej razpršeno, včasih celo nevede znotraj drugih metodologij. Pričujoči zbornik poleg v slovenščino prvič prevedenih Boalovih Poetik zatiranih ponuja zbir razmislekov in praks tako dolgoletnih mednarodno uveljavljenih pedagogov in uporabnikov, kot slovenskega podmladka, ki prav tako zagnano in ambiciozno koplje po zagatah naše družbe. Izbrani prispevki ponujajo vpogled v praktične aplikacije gledališča zatiranih pri delu z izključenimi skupinami, kot so zaporniki, etnične manjšine in ženske, odpirajo pa vprašanja nasilja, ekologije, spolne identitete in zatiranja v obče.

 

Knjiga je izšla v sozaložništvu Ekvilib inštituta in Maske.

Partnerji na projektu Globalna SOFA so Zavod Voluntariat, VIDC in Zavod Humanitas. Publikacija je del projekta Globalna umetnost sveta: gledališče za globalne družbene spremembe, ki ga so-financira Evropska unija in Mestna Občina Ljubljana.
 
Vsebina projekta ne odraža nujno stališč Evropske unije in Mestne Občine Ljubljana. 


___________________________    Dogodki
— 04-12-2012 : PRAZNOVANJE MOŽNOSTI TRANSFORMACIJE. Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in globalne perspektive
Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana
Ekvilibri inštitut & Maska