logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Maurizio Lazzarato: Proizvajanje zadolženega človeka - predavanje in okrogla miza

 Ponedeljek, 29. oktober ob 20.00, Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana 

predavanje
ob izidu knjige Proizvajanje zadoženega človeka v slovenskem jeziku v založništvu Maske

Videti je, da je dolg, tako zasebni kot javni, danes najpomembnejša skrb ekonomskih in političnih voditeljev. Maurizio Lazzarato pa v Proizvajanju zadolženega človeka pokaže, da dolg še zdaleč ni grožnja za kapitalistično ekonomijo, ampak se umešča v samo jedro neoliberalnega projekta. Dolga ni mogoče zvesti samo na ekonomski dispozitiv. To je tudi varnostna tehnika vladanja individualnim in kolektivnim subjektivitetam in nadzora nad njimi, ki se trudi omejiti negotovost časa in obnašanj vladanih. Čedalje bolj postajamo dolžniki države, zasebnih zavarovalnic, še splošneje pa podjetij, in da bi poplačali tisto, za kar smo se zavezali, nas tudi spodbujajo in silijo, naj postanemo »podjetniki« lastnih življenj, svojega »človeškega kapitala«. Tako je torej preoblikovano in pretreseno naše celotno materialno, mentalno in čustveno obzorje. Kako naj se izvijemo iz tega nemogočega stanja? Kako naj se izognemo neoliberalnemu položaju zadolženega človeka? Če sledimo Mauriziu Lazzaratu v njegovih analizah, moramo uvideti, da ni izhoda, ki bi bil samo tehničen, ekonomski ali finančen. Radikalno je treba preizprašati temeljno družbeno razmerje, ki strukturira kapitalizem: sistem dolga.

Torek, 30. oktober ob 20.00, Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana

okrogla miza v sodelovanju s študentskim časopisom Tribuna

Okrogla miza z avtorjem bo poskušala novoizdano delo umestiti v odnos do že obstoječih tekstov in misli o dolgu - družbenemu odnosu z dolgo in aktualno zgodovino. Skupaj z občinstvom in povabljenimi gosti bomo reflektirali novo obliko subjektivitete - zadolženega človeka in njegov politični potencial. Vabljeni na prvo kritično branje knjige Proizvajanje zadolženega človeka. 

Na okrogli mizi, ki jo bo moderiral Jurij Smrke, bosta poleg Maurizia Lazzerata sodelovala še dr. Peter Klepec 
(SAZU)  in Primož Krašovec (DPU).

Zvočni posnetek okrogle mize: spletna stran Radia ŠtudentO predavatelju

Maurizio Lazzarato (rojen 1955) je italijanski sociolog, filozof in aktivist, ki se je po študiju na Univerzi v Padovi konec sedemdesetih let zaradi svoje pripadnosti gibanju »Autonomia Operaia« preselil v Pariz, kjer sedaj živi in dela kot neodvisni raziskovalec. Je ustanovni član in član uredništva vplivne pariške revije Multitudes, raziskovalec na Matisse/CNRS (Université Paris I) in član Collège international

de philosophie. Ukvarja se s problematiko nematerialnega dela, delovne sile, ontologije dela, prekariata, kognitivnim kapitalizmom, biopolitiko, družbenimi gibanji, aktivizmom in umetnostjo. Njegova glavna dela so: Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività, Les Révolutions du capitalisme, Le Gouvernement des inégalités. Critique de l’insécurité néolibérale, in Expérimentations politiques.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
 Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Dogodki
— 29-10-2012 : Predavanje Maurizia Lazzarata
Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana
Maska


— 30-10-2012 : Okrogla miza z Mauriziem Lazzaratom
Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana
Maska & Tribuna