logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Gledališče zatiranih. Čas, telo, tekst v teoriji in sodobnem performansu

MASKA,  letn. XXVIII, št. 155–156 (poletje 2013) 


Pričujoča številka Maske prinaša širok izbor člankov; kar polovica njih pa se kljub različnim pisavam, pristopom k mišljenju in analizi ter raznovrstnosti obravnavanih fenomenov, avtorjev, njihovih del, festivalov … dotika vprašanj emancipatornih in celo političnih potencialov sodobnih gledaliških umetnosti, njihovih pogojev in nenazadnje tudi same refleksije.
Alja Predan na primeru ukinitve Nizozemskega gledališkega inštituta razkriva brutalnost in pogubnost neoliberalnih politik za ves kulturni sektor; pregledna študija o gledališču zatiranih motri razloge za globalno popularnost gledaliških tehnik in metod Augusta Boala; prispevek Danae Theodoridou stopa v dialog s tematsko številko o projektivni časovnosti, ki smo jo izdali lani jeseni, hkrati pa nadaljuje premisleke o ustvarjalnih gestah odpora, ki smo se jim posvetili v  naslednji, zimski številki 2012; piše namreč o razumevanjih in praksah ustvarjalnega upiranja (umetnikov) zahtevam sodobnega časa ter o možnostih »ustvarjanja časa«. Tomaž Krpič na primeru izbranih del Danija Ploegerja, Vie Negative in Janeza Janše razmišlja o razmerjih med uprizoritvenimi besedili, telesi in (ob)čut(j)i v sodobnem gledališču in performansu. Raznolike pristope k analizi treh festivalov so prispevali Urška Brodar, Mojca Puncer, André Schallenberg, Jasen Boko in Mark Brown. Številko zaključuje naša stalna rubrika Kritika brez pridevnikov, v kateri obravnavamo svež prevod Pavisove Sodobne režije, ki je izšla pri Knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega.
Amelia Kraigher

Kazalo

LJUBEZEN IN DRŽAVA

Alja Predan
UMETNOST VERSUS KULTURNO PODJETNIŠTVO 6


GLEDALIŠČE ZATIRANIH 

Nika Leskovšek
KOMPLEKS RECEPCIJE GLEDALIŠČA (&) ZATIRANIH 16


ČAS, TELO, TEKST V TEORIJI  IN SODOBNEM  

Danae Theodoridou
ZBUJANJE OB PETIH ZJUTRAJ: NEPOMEMBNOST IN POGLED TUJCA KOT PRAKSI UPORA V SODOBNIH ČASIH 42 

Tomaž Krpič
NEKAJ REFLEKSIJ O RAZMERJU MED BESEDILOM, UPRIZORITVENIM TELESOM IN OBČUTJIH V POSTDRAMSKEM GLEDALIŠČU IN PERFORMANSU 58

 

FESTIVAL THEATERTREFFEN
BERLIN 2012

Urška Brodar
NESKONČNA ZABAVA 72

 

FESTIVAL PERFORMA
MARIBOR 2012

Mojca Puncer
O INTELEKTUALNI  PROSTITUCIJI IN PERFORMATIVNI UMETNOSTI 86

 

FESTIVAL BORŠTNIKOVO
SREČANJE MARIBOR

André Schallenberg
BRAZDE IN GLOBOČINE 100

Jasen Boko
ZGOŠČENE INTIMNOSTI 112

Mark Brown
O SLOVENSKEM GLEDALIŠČU: PISMO PRIJATELJA 124

 

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV 

Nika Arhar
MISE EN SCENE V ISKANJU SVOJE SODOBNE IDENTITETE 136

Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVIII, št. 155–156 (poletje 2013)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Pomočnik odgovorne urednice: Rok Vevar | Uredniški odbor: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, mag. Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek | Mednarodno uredništvo: Thomas Irmer, Marija Karaklajić, Katarina Pejović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Ixiar Rozas, André Schallenberg

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Gašper Malej, Melita Silič | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Letna naročnina za posameznike v Sloveniji: 21 €, letna naročnina za institucije v Sloveniji: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) | Poslovna sekretark: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | ransakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske.

Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %. Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS

Fotografija na naslovnici:
Protestival, predaja knjig Srečka Kosovela Pravica poslancem, Ljubljana, 20. 12. 2012; foto: Bojan Stepančič.