logo

Produkcije → Scenska

Crystalll


CRYSTALLL problematizira dekorativno funkcijo predstave. Kot "dekorativno funkcijo" predstave pojmujemo njeno formalno razsežnost, zmožnost, da nam ponudi vizualni užitek kot takšen, brez vsakršnega diskurzivnega namena, kot je definiranje estetike skozi njene formalne lastnosti (dekorativno se v tem primeru kaže kot nekoristno, osvobojeno reprezentacijskih vlog). Dekorativni objekt ne predstavlja nobenega drugega koncepta, zgolj samega sebe, pri čemer dopušča le takšno kontemplacijo o sebi, ki je brez vsake povezave z odsotnim objektom. Njegovo ozadje je "spektakelska funkcija", zmožnost, da uroči, prek katere lahko predstava vsrka svoje občinstvo. Spektakularen ornament, ne da bi opisal nobeno drugo idejo kot zgolj svoje lastno bivanje, potemtakem ponudi estetsko izkušnjo brez objekta. Crystalll je spektakularen ornament, ki implementira kritiko − ne scenskega objekta, marveč njegove percepcije. Ko gre za gledalca, je naše prizadevanje dvojno: prizadevanje za privlačnost, fascinacijo s samouresničitvijo spektakularnosti, ter za zavedanje in čudenjem nad tem stanjem. Obe smeri je mogoče izpolniti z istimi prvinami, brez predlaganja kritike reprezentiranega objekta, marveč s tem, da občinstvo spodbudimo h kritiki njegovega lastnega pogleda. Zanima nas kritično razmerje, ki ne moralizira o takšnih reprezentacijah, pač pa zaseje dvom v predstave in izkušnjo. CRYSTALLL raje, kot da bi usmerjal vse prvine v eno smer, ustvarja konflikt, ki ne kliče po rešitvah. CRYSTALLL se ponuja kot nenehna praksa spajanja s spektakularno prvino in hkratnega distanciranja od nje.

CRYSTALLL
se iskri kot dragulj v vitrini. 

CRYSTALLL
govori o dekoraciji in olepševanju kot formalističnih strategijah. 

CRYSTALLL
je raziskava glorifikacije telesa v okviru konvencionalnih reprezentacij. 

Ples, plesalec, luči in scenografija so dragoceni, dekorativni, eksotični objekti.

CRYSTALLL
je solo za plesalko. 

CRYSTALLL
med privlačnostjo estetske izkušnje in zavračanjem pozicije občudovanja, ne da bi komentiral, predlaga kontemplacijo kot kritiško izkušnjo. 

Galerijska različica:

Delo CRYSTALLL je bilo ustvarjeno kot predstava v črni škatli, s čimer se je neposredno nanašalo na zgodovino odrskih reprezentacij ženskih teles, pri čemer je svetlobne učinke uporabljal kot podporo magičnemu videzu "nedosegljivega bitja". Odločili smo se razviti tudi galerijsko ali različico bele škatle, da bi več vložili v objektno razmerje, kakršnega je narekovalo delo. Enak pomen skulptur in plesalke tukaj postane še očitnejši; naš namen je s prezentacijami umetniških objektov kar naprej vzbujati občudujoč pogled občinstva. S tem povabimo gledalca, naj se potika naokrog, opazuje podobe in situacije ter svoja lastna pričakovanja in razmerja do lepote, ženskosti in plesalke, ki postane objekt estetske fascinacije.

Besedilo Alexandra Wolffa o scenografiji za Crystalll

Projekt je združba skulptur, ki so bile razvite kot scenografija za plesno delo. Skulpture so bile izdelane v dveh serijah: prva je bila namenjena za turnejo s plesalci in druga za prikaz v galerijskem prostoru. Skulpture so črne, da so v črni škatli gledališkega odra lahko nevidne. Kot skulpture morajo biti prenosne, in vendar trdne; lahko bi bile izdelane iz podstavkov za stole ali mize. Za odprtje ART BASEL Statements je bilo plesno delo lahko uprizorjeno na mestu, ki mu je bilo določeno, spet drugič pa na razstavi v baselskem gledališču. Plesno delo − nastalo je v sodelovanju Alice Chauchat in Alix Eynaudi − je solo za plesalko, ki govori o dekoraciji in olepševanju kot formalističnih strategijah. To je raziskava njune vsebine na zgodovinskem ozadju art décoja, glorifikacija v okviru klasične reprezentacije telesa in evolucije modernega plesa kot izraznega medija. Delo govori o vizualni enakovrednosti; telo v gibanju ima enako vizualno prezenco in vrednost kot mirujoče telo, skulptura ali luč, ki sveti v temo. Projektne skice ilustrirajo, kakšne bodo videti skulpture, a tudi formalno žarišče njihove pojavnosti.

 

,,,,,

,,,,,

Kolofon:

Projekt Alice Chaucat in Alix Eynaudi
Koreografija: Alice Chauchat in Alix Eynaudi
Pleše: Alix Eynaudi
Oblikovanje svetlobe: Bruno Pocheron
Scenografija: Alexander Wolff
Organizacija: Pauline Roussille

Koprodukcija Maska (Ljubljana), Tanzquartier (Dunaj) & Plesni teater Ljubljana

S prijazno podporo: Tanzfabrik (Berlin), Monty (Antwerpen), Künstlerinnenhof Die Höge

Tehnične zahteve:

— PDF


Dogodki
— 22-08-2004 : Crystalll
Tanzwerkstatt, Berlin, Nemčija
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 13-12-2004 : Crystalll
Plesni Teater Ljubljana
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 14-12-2004 : Crystalll
Plesni Teater Ljubljana
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 15-12-2004 : Crystalll
Plesni Teater Ljubljana
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 10-05-2005 : Crystalll
Amsterdam at the Art Space de Appel
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 20-05-2005 : Crystalll
Tanzquartier, Dunaj
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 21-05-2005 : Crystalll
Tanzquartier, Dunaj
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 03-06-2005 : Crystalll
ZKM, Festival Politics of Virtuosity, Zagreb
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 04-06-2005 : Crystalll
ZKM, Festival Politics of Virtuosity, Zagreb
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 02-09-2005 : Crystalll
International Dance Festival Reykjavik, Islandija
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 14-10-2005 : Crystalll
La Villette, Pariz
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 15-10-2005 : Crystalll
La Villette, Pariz
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 11-03-2006 : Crystalll
La Casa Encendida, Madrid
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 12-03-2006 : Crystalll
La Casa Encendida, Madrid
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 18-03-2006 : Crystalll
La Casa Encedida, Madrid
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 19-03-2006 : Crystalll
La Casa Encedida, Madrid
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 20-10-2006 : Crystalll
Festival Buda Fest, Kortrijk
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 20-10-2006 : Crystalll
Festival Buda Fest, Kortrijk
Alice Chauchat, Alix Eynaudi


— 30-03-2007 : Alice Chaucat in Alix Eynaudi, Crystalll
Vooruit, Gent, Belgija
Alice Chaucat in Alix Eynaudi