logo

Produkcije → Posebni dogodki

MASKA na 4. GIBANICI PREDSTAVLJA

MASKA na 4. GIBANICI, slovenskemu plesnemu festivalu predstavlja:


22. Februar 2009, ob 19.00, Cankarjev dom Ljubljana, dvorana Duše Počkaj
Irena Tomažin: Kot kaplja dežja v usta molka

Delo Irene Tomažin obseda glas. Tudi tokrat ni nič drugače. Morebiti gre tu vsaj toliko kot za glas tudi za (v)dih oziroma za to, kaj vse – in kako – je z njim mogoče izreči. Širjave izgovorjenih, petih, mrmranih zvokov, šumov, glasov so temeljna govorica predstave – v tesnem prepletu se zlivajo v »kapljo« iz naslova, ki predstavlja protipol v njem omenjenemu molku. Iz stika obeh vznika predstava.
Blaž Lukan, kritik dnevnika Delo, je o predstavi zapisal: »Manipulacija glasu se izkaže kot performans par excellence, ki presega zgolj tehniko manipulativnega postopka, saj se performerkina trpnost, s katero sprejema soperformerjeve posege, zdi več kot zgolj vdanost v usodo žrtve …«.

22. februar 2009 ob 20:00, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana
Janez Janša: Fake It!
Če si ne moremo privoščiti originale, plešimo ponaredke.

Izhodišče so predstave sodobnega plesa, ki jih Slovenija ni nikoli videla in jih najbrž tudi ne bo, če ne zaradi ekonomskih določevalcev programiranja hiš z mednarodnim scenskim programom in festivalov scenskih umetnosti, pa zaradi gole in stvarne biološke minljivosti ustvarjalcev. Podobno kot srečujemo ponaredke na črnem trgu izdelkov, bodo tudi na trg sodobnega plesa lansirani ponaredki del nekaterih ključnih koreografov druge polovice 20. stoletja. Projekt na neposreden način reflektira tudi eno prevladujočih interpretacij nacionalne kulture – teorijo zamudništva.