logo

Produkcije

Prekarnost ali samoupravljanje? • mednarodna konferenca

mednarodna konferecna ob Maskinem jubileju; 100 let, 200. številk
Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana
10.—11. 9. 2020


"Ni vrnitve v samoupravljanje, samoupravljanje je edina prihodnost"

Letos praznujemo 100. obletnico izida prve številke Maske ter izid 200. številke Maske, ki jo bomo pripravili v treh številkah: 200aa, 200bb, 200cc. Vrhunec obeleževanja obletnice je dogodek Prekarnost ali samoupravljanje? (9.–11. 9. 2020, Stara mestna elektrarna), na katerem predstavljamo nove Maskine knjige, dve novi produkciji in konferenco Prekarnost ali samoupravljanje?, ki izhaja iz naslednjega premisleka:

»Ironija zgodovine je hotela, da se je v začetku 21. stoletja v razvitih kapitalističnih sistemih kot ena od najbolj razširjenih praktičnih oblik organizacije dela oziroma oblik delovnega razmerja uveljavila oblika samega sebe zaposlujočega prekarnega delavca. Ta oblika presenetljivo spominja na koncept posameznika v idealno zamišljeni družbi jugoslovanske verzije socializma kot »demokratičnega pluralizma samoupravnih interesov« iz druge polovice 20. stoletja. Edvard Kardelj je tako preroško zapisal: »Nadaljnje delovanje naše družbe se bo čedalje manj opiralo na vlogo državnega aparata, vse bolj pa na moč in iniciativo samoupravno združenih in demokratično organiziranih delavcev.« Današnji samozaposleni prekarni delavec se sploh ne more več opirati na vlogo državnega aparata, saj ta služi samo še preostankom hitro izumirajočega razreda »mezdne buržoazije«, kakor ga je poimenoval Slavoj Žižek, prekarčevo preživetje pa je skoraj v celoti odvisno od njegove lastne moči in iniciativnosti. Kot samozaposleni delavec je postal formalno razcepljen na delavca in zaposlovalca in sam nosi vso odgovornost za upravljanje s svojo socialno varnostjo. Morda bi lahko pri tem razumeli polje umetnosti kot polje, na katerem se je ta model uveljavil v svoji najbolj očitni obliki, kot vadbeno polje novih prekarnih družbenih odnosov. Kaj to pomeni za današnjo umetniško produkcijo, za njene načine dela in za povezovanje med akterji?« (Gregor Moder)

Sodelujoči na konfereci
Boris Buden • Bojana Cvejić • Branislav Jakovljević • Katja Kobolt • Bojana Kunst • Tomislav Medak • Andrej Mirčev • Nataša Petrešin Bachelez • Katja Praznik • Miško Šuvaković • Biljana Tanurovska • Ana Vujanović

Pia Brezavšček • Katja Čičigoj • Janez Janša • Andreja Kopač • Amelia Kraigher • Alja Lobnik • Aldo Milohnić • Gregor Moder • Maja Murnik • Jure Novak • Tone Peršak • Muanis Sinanović • Jasmina Založnik

Razpravljali bodo o prekarnosti in samoupravljanju, ki na kompleksen način zaznamujeta umetniško produkcijo našega časa. Negotovosti, ki so prišle s strukturnimi spremembami neoliberalne paradigme, so drastično posegle v refleksijo sodobnih scenskih praks. Revije (TkH, Frakcija itn.), ki so ustvarjale skupni miselni prostor in presegle ozke nacionalne kontekste, so naenkrat izginile, ljudje pa so se preselili. Z letošnjim obeleževanjem se tako poklanjamo tudi tistim, ki so izgubili svoje prostore in bi jih bilo s skupnimi močmi potrebno ponovno oživiti. Prispevke iz simpozija boste lahko brali v 200cc številki, ki bo skupna številka Maske in dveh ugaslih revij, Frakcije iz Zagreba in Teorije koja hoda iz Beograda. Dogodek Prekarnost ali samoupravljanje? bo zaokrožil Aldo Milohnić v pogovoru z nekdanjimi in zdajšnjima urednicama Maske o uredniških politikah.

URNIK


Četrtek, 10. 9. 2020
► 10.00
Maska: nekoč in tam, tukaj in zdaj, nekega dne nekje, uvodni nagovor
Pia Brezavšček, Janez Janša, Alja Lobnik
► 11.00
Bojana Cvejić in Bojana Kunst: Življenje, skrb, varno in uničenje
Moderira Katja Čičigoj
► 14.30
Nataša Petrešin-Bachelez: Kar se je dogajalo tukaj, tako ali tako ni bilo normalno
Katja Kobolt: Kuriranje kot (anti)družbena praksa
Moderira Maja Murnik
► 16.00
Tomislav Medak: Ni povratka v samoupravljanje, samoupravljanje je edina prihodnost
Branislav Jakovljević: Eksperimentalno lastništvo: nematerialno delo in družbena lastnina
Moderira Jasmina Založnik 
► 10.00—18.00
Prodaja knjig Slovenskih gledaliških založnikov


Petek, 11. 9. 2020
► 10.00
Miško Šuvaković: Logika pasti: digitalni proletarji, digitalni fašizem; simbioza virusa in avtokracije
Andrej Mirčev: Occupation of the Volksbühne and the Echoes of Self-Management
Moderira Gregor Moder
► 11.30
Ana Vujanović: Prekarnost ali samoupravljanje kot entimem
Boris Buden: Vernakularni kontinuiteti
Moderira Muanis Sinanović
► 14.30
Katja Praznik: Od kulturnih delavcev do socialističnih podjetnikov - razveza umetnosti kot dela
Biljana Tanurovska Kjulavkovski: Samoorganizirana prekarnost – sindikalno organiziranje samozaposlenih v Severni Makedoniji
Moderira Jure Novak
► 16.00
Uredniške politike Maska 1985–2020. Sodelujejo: urednice in uredniki Maske
Moderira Aldo Milohnić
► 17.30
Zaključek: Pia Brezavšček, Janez Janša, Alja Lobnik 
► 10.00—18.00
Prodaja knjig Slovenskih gledaliških založnikov


Urnik zaradi spreminjajoče se situacije ni dokončen. Vabimo vas, da nas spremljate na www.maska.si, kjer bomo objavljali tekoči program in vse spremembe. Prosimo vas, da upoštevate priporočila NIJZ.

Dogodki
— 10-09-2020 : Prekarnost ali samoupravljanje? • mednarodna konferenca
Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
Maska & Indigo