logo

Produkcije → Posebni dogodki

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša: Janez Janša®

Odprtje: 18. 10.  2017 ob 20. uri
Trajanje: 19. 10. 2017–18. 2. 2018
Vodeni ogled s kustosom razstave: 19. 10. ob 11. uri
Tiskovna konferenca in predogled za vabljene: 17. 10. 2017 ob 11. uri
Razstavišče: +MSUM – Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Maistrova 3, Ljubljana

Gostujoči kustos: Domenico Quaranta


Leta 2007 so se trije slovenski umetniki včlanili v Slovensko demokratsko stranko (SDS) in uradno spremenili ime v ime strankarskega prvaka, tedanjega slovenskega premiera, Janeza Janše. Preimenovali so se sicer iz osebnih razlogov, a ločnice med njihovim življenjem in umetnostjo so se začele zabrisovati na najrazličnejše nepričakovane načine.
 

Od tedaj živijo svoja zasebna in javna življenja ter delajo posamično in skupinsko z istim imenom ter tako raziskujejo filozofske, psihološke, politične, biopolitične, zgodovinske, pravne, ekonomske, lingvistične in družbene implikacije spremembe imena. Pri tem so svoje življenje spremenili v trajajoči performans, svojo umetnost pa v močno sredstvo za razmislek o ritualih in konvencijah in za razpravo o statusu in funkciji stvari, povezanih z identiteto, kot so podpis, potni list, osebna izkaznica ter kreditne in plačilne kartice. 

Antološka razstava po desetih letih nam podaja pregled zgodbe, ki kljub močni zakoreninjenosti v Sloveniji in njeni nedavni zgodovini zastavlja kar nekaj univerzalnih vprašanj o identiteti v dobi biopolitike in o umetnosti v informacijski dobi, ter jo projicira v prihodnost s tem, da najavlja registracijo imena Janez Janša kot blagovne znamke za naslednjih deset let. Kaj je v imenu? Kako se navezuje na lastništvo, pravni status, samozaznavanje, samopredstavitev, profiliranje, nadzor, avtorske pravice in komodifikacijo jezika ter s tem povezane teme, ki opredeljujejo sodobno stanje? Kaj je umetniško delo in kje so meje, ki ga opredeljujejo glede na življenje, institucije in podjetja?

 

Razstava Janez Janša® je nastala v koprodukciji Moderne galerije (MG+MSUM) in Aksiome – zavoda za sodobno umetnost, Ljubljana, kurira pa jo neodvisni kustos Domenico Quaranta. Predstavlja obsežen izbor del in projektov Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše v zadnjih desetih letih. Večina se jih je porodila kot stranski učinek spremembe imena in s tem povezanih življenjskih dogodkov, ki so sledili. Kot dejanje, ki so ga izvedli brez eksplicitnih umetniških ali političnih namenov, je sprememba imena sprožila vrsto posledic, reakcij in interpretacij, ki so bile umetniške ali pa politične. Z umetniškega vidika je bila sprememba imena dojeta ali kot performans ali kot provokacija. S političnega vidika so jo dojemali ali kot dejanje politične afiliacije ali odpora. Te interpretacije so se pogosto odražale v javnih izjavah in prispevkih v medijih. S povsem administrativnega vidika je bila sprememba imena zakonit postopek, ki je – samodejno ali po predhodni prošnji – prinesel relevantne dokumente – osebne izkaznice in potne liste, rojstne in poročne liste itn. 

 

Janez Janša® raziskuje to razsežnost »kolateralnosti« s predstavitvijo člankov, odprtih pisem, radijskih intervjujev in drugega dokumentarnega gradiva. Ob tem so razstavljeni uradni dokumenti in veljavni osebni/pravni dokumenti kot readymadei, kategorija, ki so jo Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša sprejeli in izboljšali z uvedbo pojmov »kolateralna umetnost« in »po naročilu izdelani readymadei«. Kolateralna umetnost so artefakti, ki so jih kot posledico njihove geste ali na njihovo prošnjo izdale institucije in podjetja (na primer osebne in članske izkaznice ter drugi dokumenti) in ki so predstavljeni kot umetnine, medtem ko so še vedno veljavni dokumenti; po naročilu izdelani readymadei pa so predmeti, ki so jih podjetja na prošnjo umetnikov prilagodila njihovim željam. To je raziskovalna pot, ki ustvarja dvoumne artefakte, ki problematizirajo odnos med umetnostjo in mediji, umetninami in uporabnimi predmeti, ter primerja različne pojme vrednosti in raziskuje postfordistična proizvodna sredstva. 

Druge raziskovalne poti se osredotočajo ali na dejanje podpisa kot na performativno gesto, dejanje afirmacije identitete in pravne potrditve, ali pa na način, kako je simbolna gesta rekodirana in preoblikovana z identiteto, ki jo izvaja. S prvim se ukvarjajo dela, kot sta na razstavi serija intervencij v javnem prostoru Podpisi (2007–) in instalacija Podpis (2010); drugo pa je razvidno v delih Spomenik nacionalni sodobni umetnosti (Zlati Triglav), 2008, ali serija I ♥ Germany (2013–), ki obravnavata rekodiranje gest in popularnih ikon. 

Razstava Janez Janša® tako prizadevno uprizarja kot se nespoštljivo poigrava z naravo pregledne razstave s tem, da se izmika linearni zgodbi, predstavlja alternativne verzije nekaterih del in eksperimentira z oblikami postavitve. Poleg tega raziskuje spremembo imena kot dejanje simbolične smrti in ponovnega rojstva, kakor ga zastavlja delo, ki prevaja v grobove težave institucij pri spoprijemanju s spremembo imena (Življenjska doba, 2017), in drugo delo, ki spreminja osebno ime umetnikov v zaščiteno blagovno znamko ter pri tem odpira nov niz možnosti (Janez Janša®, 2017). 

Kustos razstave je Domenico Quaranta, sodobni umetnostni kritik in kustos, ki se v delu posveča vplivu, ki ga imajo na umetnost sodobna produkcijska in distribucijska sredstva, ter na način, kako se umetnost odziva – sintaktično in semantično – na tehnološki zasuk. Quaranta je avtor knjig Beyond New Media Art (2013) in AFK. Texts on Artists 2011–2016 (2016) ter kustos številnih razstav, med drugim Collect the WWWorld (2011–2012) in Cyphoria (2016), Več na: http://domenicoquaranta.com

Odprtje razstave bo obenem zaključni dogodek dvodnevne konference »Prava in neprava imena. Identiteta v informacijski družbi« (Kino Šiška, Ljubljana, 17.–18. oktober 2017), ki jo kurira Marco Deseriis v produkciji Zavoda Aksioma. Predstavljena bodo predavanja in dela Marca Deseriisa, Kristin Sue Lucas, Geralda Rauniga, Ryana Trecartina, Wu Ming in Natalie Bookchin. Konferenca preiskuje načine intervencije, ki jih ni možno reducirati na individualne ali kolektivne identitete. Več informacij tukaj.

Razstava in konferenca sta del projekta State Machines Umetnost, delo in identiteta v času globaliziranih algoritmov, ki preučuje nove odnose med državami, državljani in brezdomovinstvom, ki ga omogočajo nove tehnologije, s posebnim poudarkom na tem, kako te tehnologije vplivajo na identiteto in državljanstvo, digitalno delo in finance.

KOLOFON

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Janez Janša®

Gostujoči kustos: Domenico Quaranta 

Producenta
Moderna galerija Ljubljana
in
Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana 

Vodja produkcije: Igor Španjol
Producenta: Marcela Okretič, Janez Janša
Izvršna producentka: Sonja Grdina
Odnosi z javnostmi: Mateja Dimnik, Alja Žorž
Obrazstavni program: Adela Železnik
Pedagoški program: Lucija Cvjetković
Tehnični koordinator: Tomaž Kučer
Koordinacija fotografije: Sabina Povšič
Bibliografija: Teja Merhar 

Partnerji obrazstavnega programa:
Kino Šiška, Kinodvor, Zavod Maska 

Tehnična podpora
Zavod Projekt Atol, Infocona d.o.o. 
Sponzor: Marmor Hotavlje
Medijski partner: TAM-TAM

Razstava je realizirana v okviru State Machines.

Podpora: Program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana

Izvedbo tega projekta financira Evropska komisija. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Janez Janša ®  je blagovna znamka, registrirana pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) 17. 2. 2017 pod številko 016384364, katere imetniki so Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša.

Dogodki
— 18-10-2017 : Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša: Janez Janša® → odprtje razstave
+MSUM – Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana
Modera galerija Ljubljana in Aksioma


— 02-03-2018 : Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša: Janez Janša®
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor
UMG Maribor & Aksioma