logo

Produkcije → Vizualno-intermedijska

Mapiranje / arhiviranje / analiziranje izginulih prostorov umetnosti

Razstava

22. 9. 2006 - do 22. 10. 2006
Moderna galerija, Ljubljana

V zadnjih štiridesetih letih je predvsem zaradi privatizacije, vdora kapitala in krčenja javnih prostorov iz zemljevida Ljubljane izginilo veliko prostorov, ki so bili začasne ali trajne lokacije umetniškega ustvarjanja nekega mesta. Artikulacija določenega prostora v času poteka namreč preko razvoja določenih estetik, poetik in konceptov, ki se v nekem trenutku zgostijo in vzniknejo kot prisotnost prostorov kulturne produkcije, ki so zmožni generirati nove družbene pomene in prakse.

Beleženje izginulih prostorov umetnosti je tako del zgodovine kulturne produkcije v najširšem smislu in hkrati opis družbenih in materialnih pogojev, v katerih je bila neka vrsta kulturne produkcije možna. Vizualna predstavitev projekta obsega maketo, spletno stran in zbornik. Na spletni strani odprto podatkovno bazo vizualizira zračni posnetek Ljubljane z označenimi lokacijami, z opisi prostorov in pogoji njihovega obstoja. Z izbiranjem določenega časovnega obdobja je mogoče slediti dinamiki razvoja prostorov umetnosti, njihovega pojavljanja in izginjanja.

Del projekta je tudi zvočna dokumentacija prostorov oziroma arhiviranje atmosfere današnjega časa. Zvočne pokrajine so namreč vitalni protagonisti okolja s prepoznavnim karakterjem ter pomembno vplivajo na posameznikov vtis in dojemanje nekega prostora.

 

FV v MKC Zgornja Siska, Vodnikova 141, 1983,B-51 / Bunker, Gerbiceva 51a, 1988 - obcasno vsaj do 1999,Disko FV v 4. bloku RD 1980 – 1983,Galerija Tivoli iz 1981

FV v MKC Zgornja Siska, Vodnikova 141, 1983,B-51 / Bunker, Gerbiceva 51a, 1988 - obcasno vsaj do 1999,Disko FV v 4. bloku RD 1980 – 1983,Galerija Tivoli iz 1981

Kolofon:

Kustosinja projekta: Bojana Piškur
Baza podatkov: Saša Spacal, Nejc Koradin
Maketa: Urban Jeriha
Zvočni arhiv: Sašo Kalan
3D računalniška animacij:  Peter Košir
Strokovni sodelavec: Maks Soršak
Urednici kataloga: Bojana Piškur, Saša Spacal
Grafično oblikovanje: Emil Jurcan
Fotografije: Dejan Habicht, Matija Pavlovec