logo

Produkcije → Vizualno-intermedijska

ULICA RÜTLI / RÜTLISTRASSE

Galerija Škuc, 5 - 10 december, 2006  

Avtorja CONA.SI: Brane Zorman, Irena Pivka 

Projekt, 14-minutni video z naslovom Ulica Rutli, avtorja Irena Pivka in Brane Zorman, ki delujeta v tandemu cona.si, je nastajal letos jeseni v Berlinu, v predelu Neukolln. Uporabljeni posnetki so bili narejeni na ulici z imenom Rütli, kjer stoji visoka poklicna šola z istim imenom. 

Tema videa nadaljuje problematiko projekta Cona Turizem (ilegalana migracija) tako, da si zastavlja vprašanje, kako živijo migranti v novi deželi, kako je tam z drugo in celo tretjo generacijo migrantov. Video zajema ozek, a zelo aktiven sloj prebivalstva, najstnike. Otroke večinoma turških, arabskih in jugoslovanskih priseljencev, ki obiskujejo šolo Rütli. Dogodek na šoli, ki je spomladi pritegnil pozornost javnosti, nikakor ni osamljen primer v Nemčiji.

 

Projekt ULICA RÜTLI je peti v seriji projektov, ki problematizirajo tematiko migrantov, odnose med tujci in domačini, ilegalno in legalno migracijo, meje, organiziranje poti ilegalne migracije. Do sedaj so bili realizirani naslednji projekti - Cona TURIZEM 2005, Cóna C vstop jug, 2004, Cóna C, 2003, Cóna B, 2002 

Brane Zorman, Irena Pivka in Maska Ljubljana so članice ASOCIACIJE Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Projekt sta podprla Ministrvo za Kulturo Republike Slovenija in Mestna občina Ljubljana 

 

 

,,,,,

,,,,,

Ozadje 

Šola v severnem Neukollnu, z večino migrantskih prebivalcev, ki jo obiskujejo dijaki med desetim in osemnajstim letom, je letos marca pritegnila veliko pozornost medijev. Učiteljski zbor je poslal senatu pismo, v katerem jih prosi, naj šolo zapro, saj nastale situacije ne obvladujejo več. Izgubili so nadzor nad učenci. Kontrolo nad šolo so prevzeli predvsem potomci turških in arabskih priseljencev. Po poročanju medijev so bili nezadovoljni otroci agresivni, posedovali so orožje. Označili so jih za največje »kravalmaherje« v Nemčiji.

Pristojni so reagirali pozno, ko je situacija že dosegla kritično točko. Tako so morali na šolo poslati policijo in učiteljem obljubiti pomoč. Poziv po zaprtju je senat zavrnil. Problematika šole Rütli, ki ni edina s tovrstnimi težavami v Nemčiji in poleg kritike šolskega sistema zajema tudi težave z integracijo migrantov druge ali tretje generacije, se je preselila v parlament.

Situacija je zaradi dogodkov jeseni 2005 v migrantskih predelih Francije močno odmevala v medijih. Javnost se je zavedla resne grožnje nasilja, ki jih prinašajo nezadovoljni prebivalci getoiziranih predelov. V Berlinu se je kriza polegla. Stanje se je zaenkrat umirilo. Navidezno? Za koliko časa?

Kakšna je ulica Rütli septembra letos, ko se je začelo novo šolsko leto?

Poleg videa ULICA RÜTLI (14 min) bo v Galeriji Škuc predstavljena kratka videoverzija projekta ConaTURIZEM (video 20 min).