logo

Produkcije → Posebni dogodki

Kako naprej?

Okrogla miza

ob izidu revije Maska let. XXVIII, št. 157–158: Slovenska postatelnartiva 1993-2013 

Ob izidu jesenske Maske pripravljamo okroglo mizo, na kateri želimo analizirati aktualne razmere, v katerih nastaja slovenska neodvisna produkcija. Če so leta 1993 zakonske spremembe spodbudile razmah nevladnega sektorja v kulturi in s tem odločno pripomogle k afirmaciji in razvoju eksperimentalnih, plesnih in vizualnih scenskih praks, se danes zdi, da so se pogoji, v katerih delujejo nevladne organizacije, izčrpali. Vsi razpisi, na katerih je mogoče kandidirati za produkcijska sredstva, brez katerih preprosto ni mogoče preživeti, s svojimi normativnimi zahtevami po vidnosti in široki dostopnosti umetniških dogodkov, s spodbujanjem mreženj in povezav, vse bolj »režirajo« produkcijske pogoje in posledično vsebine programov nevladnih organizacij. Narekujejo čas, ki ga imajo umetniki na voljo za pripravo umetniških del in dogodkov, pa tudi oblike in načine produkcij.

Navkljub finančnim rezom v proračune javnega sektorja, ki sta jih sprožili gospodarska in finančna kriza po vsej Evropi, se zahteve do producentov in ustvarjalcev niso zmanjšale. Nasprotno. Zdi se, da neoliberalna maksima »hitreje, bolje, močneje …« za naš sektor danes velja bolj kot kdajkoli. Nevladniki v tekmi za vse težje dosegljiva javna sredstva ustvarjajo vse več: nenehno delajo, potujejo, gostujejo … z manj sredstvi in v vse intenzivnejšem tempu.

Ujetost v kolesje zahtev financerjev izčrpava ustvarjalce in jih sili v prekarizacijo.

Pogovor bo odprl vprašanje, kako preseči začarani krog »Yes We Can« ideologije, ki se je zažrla v vse pore naših podpornih in produkcijskih mehanizmov, in začeti reševati problematiko na sistemski ravni.

Amelia Kraigher

Sodelujejo: Lidija Radojević, Simon Kardum, Rok Vevar

Povezuje: Amelia Kraigher

Dogodki
— 15-10-2013 : Kako naprej?
Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana
Maska (Trije redi časa)