logo

Produkcije → Vizualno-intermedijska

2023+

Projekt 2023+ je plod sodelovanja med Moderno galerijo in zavodom Maska v sklopu skupnega projekta Zgodovina kot delavnica. Sestavljen je iz razstave Zbirka Arteast 2000+23 in elektronske izdaje 200. številke Maske. Pobudnik projekta je Emil Hrvatin.

Elektronska izdaja 200. številke Maska:

Leta 2023 je ob sedanji dinamiki izhajanja predviden izid 200. številke Maske. Zato smo se na zavodu Maska odločili, da umetnike, o katerih smo pisali letih 2000-2005, povabimo, da pripravijo svoj projekt za leto 2023. Projekt bodo lahko oddali na kateremkoli nosilcu, končni izdelek, številko 200 bomo objavili kot cd-rom oz. spletno stran. Projekt bomo koprodukcijsko povezali z nekaterimi sorodnimi revijami (Springerin, Ballet tanz, Performance Research, Frakcija), v katerih bi bile objavljene recenzije umetniških projektov, napisane iz perspektive leta 2023.

Na spletnem naslovu www.maska2023.org so objavljeni predlogi umetnikov, o katerih je Maska pisala v zadnjih petih letih, za projekte, ki naj bi jih uresničili leta 2023. Spletna stran bo do leta 2023 spremljala razvoj projektov ter kontekstualizirala vprašanja načrtovanja in projekcij v prihodnost.

Razstava Zbirka Arteast 2000+23

Razstava Zbirka Arteast 2000+23 bo predstavila še nerealizirane koncepte umetnikov, katerih raznovrstno umetniško ustvarjalnost je Maska predstavljala v zadnjih petih letih in ki so bili povabljeni k sodelovanju pri njeni 200. številki; ta bo izšla leta 2023. Za razstavo umetniki pripravljajo predloge za dela, ki naj bi bila dokončno realizirana do leta 2023 in takrat tudi vključena v zbirke Moderne galerije. Sodelujoči hkrati izbirajo dela, ki so že del te zbirke in bodo razstavljena ob njihovem predlogu za novo delo.

Razstava Zbirka Arteast 2000+23 razmišlja o bodočem življenju zbirke, ki je nastala v določenem zgodovinskem trenutku. Zbirka Moderne galerije Arteast 2000+ z razstavo bodočih del oziroma njihovih konceptualnih predlogov odstopa od običajnih muzejskih zbirk, ki se ukvarjajo predvsem s preteklostjo. 

Razstava Zbirka Arteast 2000+23 bo četrta v nizu Arteast razstav. Prva je bila Form-Specific leta 2003, druga 7 grehov: Ljubljana–Moskva leta 2004 in tretja Prekinjene zgodovine leta 2006. Ta serija dopolnjuje zbirko Arteast 2000+ predvsem z raziskovanjem aktualnih problematik na politično-geografskem področju, ki ga pokriva zbirka, in z oblikovanjem predlogov za življenje in rast zbirke v prihodnje. 

Marthaler Christoph,Jan Fabre,0100101110101101.org,Lynn Hershamn,

Marthaler Christoph,Jan Fabre,0100101110101101.org,Lynn Hershamn,

Kolofon:

Avtorja projekta: Zdenka Badovinac in Emil Hrvatin 

Zbirka Arteast 2000+23
Kustosinja razstave: Zdenka Badovinac
Moderna galerija, Ljubljana
Odprtje: 22. 9. 2006, ob 20.00
Razstava bo odprta do 22. 10. 2006. 

Spletni projekt Maska 2023+
Urednik: Emil Hrvatin
Oblikovanje spletne strani: Vuk Æosić 

Sodelavci pri projektu: Elise von Bernstorff, Tamara Soban, Rok Vevar, Nives Zalokar, Adela Železnik


Dogodki
— 22-09-2006 : Projekt 2023+
001, Moderna galerija Ljubljana, internet (www.maska2023.org)
Emil Hrvatin, Zdenka Badovinac