logo

Produkcije → Vizualno-intermedijska

MASKA IN TRAK47

Maska in Trak47
vabita na raziskavo/raz-stavo

Galerija Pekmez, Koroška c. 18, Maribor

20. 12. in 21. 12. od 9.00 do 20.00 2010 raz-stava procesa dela, raziskava v živo, odprto za javnost
21. 12. 2010 ob 20.00 javna akcija: variacije na tremo in orkester.

Andrej Hrvatin, Gregor Kosi, Katja Hrvatin Jazbec in Daniela Kičić bodo v galerij Pekmez gradili, gladili, razkrivali in vzpostavljali avdio – vizualno-besedno razstavo, ogrodje in okostje delovanje Traka 47.

….raz-pol družbene skonstruiranosti umetnosti; prečenje absurda in generatorjev smisla v praksi »javne geste« (performans?, koncert?, multimedijski happening?), začasnost kot defetišizacija, in-situ kot njegov pogoj, decentralizacija kot obveza….

….skozi raziskavo nameravamo razgrniti motive in načine našega / skupnega početja, kar bo služilo kot preiskovalni vzorec, samoanaliziranje ter detektirati družbeni (u)stroj, ki tovrstno početje prevaja v označevalce tipa 'presežek', 'kreativno', 'politično', 'pretenciozno', 'prazno,' 'flop', 'dolgočasno'… Od prakse do teorije, od kričanja do epistemologije in preko Pohorja nazaj….
Gregor Kosi

Zavod Maska je leta 2009 začel z umetniškimi raziskavami za ustvarjalce z različnih področij sodobne umetnosti, ki jih zanima poglobljeno in raziskovalno delo. Umetniška raziskava ima značilnosti izobraževalnega in diskurzivnega delovanja. Bistvo umetniške raziskave je poglabljanje problema, lahko je estetski, družbeni ali intimni. Format in način dela ni vnaprej določen, ampak je rezultat samega procesa raziskovanja. Spodbujamo interdisciplinarno in platformično sodelovanje. To pomeni, da si želimo delati z umetniki, ki ustvarjajo platformo za srečevanja, soočanja in skupno refleksijo raziskovalne teme. Do sedaj so v programu umetniških raziskav sodelovale Urška Vohar (Leotard – triko), Irena Tomažin in Hana Preuss (Ptih).

 

 

,,

,,

Podrobneje:

Avtorji, raziskovalci: Andrej Hrvatin, Katja Hrvatin Jazbec, Gregor Kosi
Fotografinja: Daniela Kičić
Produkcija: Maska
V sodelovanju: Trak 47

Dogodki
— 20-12-2010 : MASKA IN TRAK47, 20.12. in 21.12.2010 od 9ih do 20ih, raz-stava procesa dela, raziskava v živo
— 21-12-2010 : MASKA IN TRAK47, 20.12. in 21.12.2010 od 9ih do 20ih, raz-stava procesa dela, raziskava v živo
— 21-12-2010 : MASKA in TRAK47, 21.12.2010 ob 20.00 javna akcija: variacije na tremo in orkester / Galerija Pekmez, Koroška c. 18, Maribor