logo
div id=special

Založba → TRANSformacije

Mladen Dolar: Uprizarjanje konceptov. Spisi o umetnosti

Knjiga Uprizarjanje konceptov prinaša izbor tekstov, ki jih je Mladen Dolar v toku zadnjih dveh desetletij posvetil umetnosti. Teksti so nastali ob različnih prilikah in na različne pobude, lotevajo se raznolikih tem, od gledališča (splošnih premislekov o gledališču in vrste posameznih predstav) preko razmislekov o glasu in glasbi, o statusu imena (ob podvigu treh Janezov Janš) in NSK do vizualne umetnosti, arhitekture, fotografij s kraja zločina itd. Kljub raznolikosti tem in povodov pa vse...

/div /div div class=csc-default style=height:75px

Založba → TRANSformacije

Freddie Rokem: FILOZOFI IN GLEDALIŠČNIKI: MISLITI UPRIZORITEV

Vprašanje razmerja med filozofijo in gledališčem (ali uprizarjanjem) je po eni strani eno najstarejših vprašanj na sploh, o čemer priča znamenita Platonova prispodoba o votlini kot izrazito gledališka metafora. Po drugi strani pa se je to vprašanje pokazalo kot pomembno polje inovativnih raziskav, za kar gre vsaj deloma zahvala ravno Freddieju Rokemu.

Založba → TRANSformacije

JANEZ JANŠA: PRISOTNOST, PREDSTAVLJANJE, TEATRALNOST. RAZPRAVE IZ SODOBNIH TEORIJ GLEDALIŠČA (1996)

Razprave v knjigi Janez Janša ponujajo pregled teorij gledališča iz zadnjih štirih desetletij; se pravi, iz časa, ko so te doživele izjemen akademski in publicistični razmah. V zborniku so zastopani temeljni pristopi k preučevanju gledališča, od semiotike in antropologije prek dekonstrukcije in fenomenologije do feminizma in post-strukturalizma. Zbornik daje najosnovnejšo informacijo o nekaterih bistvenih teoretskih teritorijih, pojmih in problemih, brez katerih ni relevantne misli o sodobnih...

Založba → TRANSformacije

BLAŽ LUKAN: DRAMATURŠKE FIGURE – ESEJI O DANAŠNJEM GLEDALIŠČU (1998)

Dramaturške figure so 'tranzicijska knjiga' tako za Lukana kot za gledališko okolje, v katerem je nastala. Pri Lukanu gre za 'osamosvajanje' pozicije v dialogu z ustvarjalci in njihovim delom, kar je najbolj razvidno iz zadnjega dela knjige. Lukanova posebnost je, za razliko od 'tde teorije', ki prevladuje v Sloveniji zadnjih desetih let in ki se je še posebej profilirala znotraj polja filma, 'mehkost' njegovega pristopa … Lukanov diskurz je diskurz dramaturga, ki je izstopil iz gledališkega...