logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Oliver Frljić: DRUŽBENI PROTOKOLI IN NJIHOVA RABA V UMETNIŠKEM USTVARJANJU

Družbeni protokol in njihova raba v umetniškem ustvarjanju


Praktična delavnica

petek, 29. januar 2010, 16.00 – 21.00,

sobota, 30. januar 2010, 11.00-20.00,

nedelja, 31. januar 2010, 11.00-20.00,

vselej v Cankarjevem domu, dvorana M3/M4.

Cena delavnice: 40 €

 

Prav na področju refleksije o plesu so se umetniki buržoaznega obdobja najbolj dosledno osredotočali na dve ključni vprašanji: na vprašanje o mejah umetnosti (kdaj ples preneha biti ples in postane golo gibanje) in na vprašanje potenciala umetnosti, da nudi modele in ne le refleksije družbene organizacije.”

Ti dve vprašanji, ki jih Andrew Hewitt postavi v predgovoru svoje knjige Social Choreography, bosta služili kot problemski in strukturni okvir delavnice. V prvem delu delavnice bodo udeleženci poskušali določiti izvedbene protokole, s katerimi se vzpostavlja presežek, ki določenemu vsakdanjemu delovanju podeli status plesa kot umetniške prakse, in obratno, poskušali bodo ugotoviti, kdaj določena izvedba izgubi predznak umetniške prakse in postane kulturna ali neka druga praksa.

V drugem delu bodo udeleženci, izhajajoč iz ustaljenih protokolov, ustvarili koreografske sekvence, ki s svojo postavitvijo v javne prostore in navidezno skladnostjo z njihovimi normiranimi oblikami gibanja ustvarijo določeno vrsto prekinitve ali zastoja, tako dobesednega zastoja v tem prostoru, ki pripada gibanju, kot tudi v njegovih ideoloških in performativnih procedurah.

V tretjem delu bomo povzeli in analizirali delo prvih dveh dni. Ta proces bo vključeval pogovor o tem, ali je postavitev koreografskih sekvenc v javne prostore funkcionalna znotraj mimetičnega ali performativnega modusa oziroma ali ples postaja reprezentacija družbene utopije in zavora njene realizacije ali pa je to prostor, v katerem se ustvarja nov družbeni red in v katerem je mogoča integracija vseh njegovih članov.

Delavnica je namenjena mladim kritikom, teoretikom, gledališkim in plesnim ustvarjalcem ter dramaturgom in študentom iz družboslovnih smeri. Cena delavnice za zunanje udeležence je 40 €. Prijave sprejemamo na [email protected].


O Oliverju Frljiću

Oliver Frljić se je rodil leta 1976 v Travniku. V Zagrebu je diplomiral iz filozofije in religiologije ter gledališke režije in radiofonije.

Že med študijem je režiral v Istrskem narodnem gledališču in Teatru &td. Poleg institucionalnega angažmaja je sodeloval s praktično vsemi skupinami zagrebške neodvisne scene (BADco., Montažstroj, OOUR, Sodaberg, kombinirane operacije, Studio za sodobni ples itd.).

Je član Centra za dramsko umetnost Zagreb in uredniškega odbora časopisa Frakcija ter vodja izobraževalnega programa “Avtoceste znanja”.

 

Dogodki
— 29-01-2010 : Seminar sodobnih scenskih umetnosti / OLIVER FRLJIĆ: Družbeni protokoli in njihova raba v umetniškem ustvarjanju