logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Miklavž Komelj: Kako misliti partizansko umetnost?

Ponedeljek 31. marec

ob 19. uri / Dvorana M 3/4, Cankarjev Dom

Predavanje


V trenutku, ko je videti, da je potrebno na novo premisliti razmerje med umetnostnimi praksami in političnim, saj je vsesplošno sklicevanje na političnost sodobne umetnosti lahko tudi že v službi njene depolitizacije v kapitalističnem umetnostnem sistemu, je ponoven razmislek o umetnosti, ki je nastajala v NOB, lahko eno od izhodišč za kritično refleksijo tega trenutka. Predavanje bo osredotočeno na prelomno situacijo, v kateri so se umetnostne prakse navezale na sile, ki so prelomile z obstoječim družbenim sistemom. V kakšnem razmerju je vsebina umetnosti do materialnih pogojev, ki jo določajo? In na kakšen način lahko umetnost problematizira in transformira svoje lastne pogoje? Kakšne konsekvence je imela za rekonceptualizacijo umetnosti nova vloga pišočih množic, ki jo je kulturna politika NOB posebej spodbujala? Predavatelj bo posebno pozornost namenil partizanski poeziji in bo poskušal nepregledno produkcijo, ki je nastala, postaviti v širši kontekst vloge simbolnega v partizanskem boju.

 

Predavanje je del projekta What to Affirm? What to Perform?, ki nastaja v sodelovanju z Tanzquartier Dunaj, Nacionalnim centrom za ples, Bukarešta in Centrom za dramsko umetnost iz Zagreba. Projekt sofinancira fundacija Allianz. www.allianz-kulturstiftung.de