logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Katja Praznik - Ples in ideologije telesa: Rainer, Bausch, Delak

Ponedeljek 10. marec ob 19. uri

Dvorana M 3/4, Cankarjev Dom, Prešerenova cesta 10, Ljubljana

Predavanje

V predavanju bo avtorica analizirala dva primera sodobnoplesne prakse, ki sta nastajala v 60. in 70. letih dvajsetega stoletja. Na podlagi učinkov in podob plesnih teles, kot se manifestirata v delu ameriške koreografinje Yvonne Rainer in nemške koreografinje Pine Bausch, bo avtorica razložila koncept ideologije uprizarjanja plesnega telesa in strategije, ki botrujejo čutnim manifestacijam plesnih teles. Rdečo nit predavanja tvorijo vprašanja o tem, kako avtorici obravnavata oziroma uprizarjata telo na odru ter kako ob načinih uprizarjanja telesa in pomenih, ki jih vzpostavljajo, beremo ideologije telesa. Pri obravnavi teh vprašanj bo posebno pozornost namenila tudi zgodovinskemu, družbenemu in kulturnemu kontekstu časa, ki so tesno prepletene z manifestacijami umetniških praks in razkrivajo specifiko doživljanja subjektov v določenem času. V zaključku bo zgodovinska primera navezala še na aktualno prakso sodobnega plesa v Sloveniji ter skozi prizmo učinkov zgodovine plesne prakse obravnavala aktualne artikulacije ideologij plesnega telesa v delu Maje Delak.

 

Predavanje je del projekta What to Affirm? What to Perform?, ki nastaja v sodelovanju z Tanzquartier Dunaj, Nacionalnim centrom za ples, Bukarešta in Centrom za dramsko umetnost iz Zagreba. Projekt sofinancira fundacija Allianz. www.allianz-kulturstiftung.de