logo

Simpozij → Seminar sodobnih scenskih umetnosti

Paralelne prakse sodobnih umetnosti 2007/08

Paralelne prakse sodobnih umetnosti: interpretiranje, pisanje, zgodovinjenje

Maska in Cankarjev dom

 

Seminar Refleksije sodobne umetnosti: Seminar sodobnih scenskih umetnosti, bo v študijskem letu 2007/2008 potekal pod naslovom: Paralelne prakse sodobnih umetnosti: Interpretiranje, pisanje, zgodovinjenje. Seminar bo v sklopu internih predavanj in serije javnih predavanj potekal že sedmo leto zapored. Interni seminar bo zasnovan kot teoretsko-praktični laboratorij iz interpretiranja, pisanja in zgodovinjenja sodobne umetnosti, ki bo potekal pod vodstvom dr. Bojane Kunst. Javni termini bodo potekali kot predavanja in dialoške situacije, v katerih bodo sodelovali priznani domači in tuji umetniki in teoretiki, z namenom vpogleda v aktualno dogajanje na področju sodobnih umetnosti.

Tema letošnjega seminarja

V letošnjem letu bodo v okviru javnih predavanj še posebej izpostavljene različne tematike, ki opredeljujejo paralelne prakse sodobne slovenske scenske umetnosti, kot so: predstavljanje, reflektiranje, zgodovinjenje, arhiviranje in opredeljevanje odnosa med umetniškim dogodkom in družbenim kontekstom. Seminar bo potekal v povezavi z aktualnim scenskim dogajanjem in razpiral različne sodobne in zgodovinske kontekste scenskih umetnosti. Interni termini bodo sestavljeni iz osmih teoretičnih in osmih praktičnih terminov. Teoretični termini bodo potekali kot filozofski premislek o tem, kaj označuje sodobne umetniške prakse in kateri so temeljni teoretski in estetski problemi na tem področju. Praktični termini bodo potekali v obliki pogovorov in delavnic v povezavi s scenskim dogajanjem in festivalsko produkcijo. 

Kako se vpišete?

Seminar organizirata zavod Maska in Cankarjev dom v sodelovanju z Mirovnim inštitutom. Vpis bo potekal od 5. do 20. oktobra 2007 vsak delavnik med 10. in 13. uro na Maski, Metelkova 6, tel: 01 431 53 48 ali po e-pošti: [email protected] T: 041 900 926. Vpisnina znaša 200,00 evrov za celo leto, za ponovno vpisane slušatelje pa 160,00 evrov. Nižja vpisnina velja tudi za samozaposlene v kulturu, ki morajo ob vpisu predložiti veljavni status, in za člane društva Asociacije nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.

Vsak vpisani seminarist ob vpisu prejme DARILO - naročnino na revijo Maska za leto 2008 (4 dvojne številke) ali knjigo založbe Maska po lastnem izboru! Za vse vpisane seminariste velja 25-odstotni popust na vse Maskine publikacije, medtem ko se ob nakupu 5 ali več knjig priznava 50-odstotni popust.
Vpisnina mora biti poravnana v celotnem znesku najkasneje do 22. oktobra 2007. Za vse informacije v zvezi s plačilom se obrnite na 01 431 31 22 ali na e-naslov: [email protected]
Program


Seminar bo potekal od oktobra 2007 do maja 2008, in sicer vsak ponedeljek od 19. do 22. ure v Cankarjevem domu (dvorani M3/4 in dvorana Lili Novy) ali knjižnici Mirovnega inštututa (Metelkova 6) V letošnjem letu je seminar sestavljen iz šestnajstih internih terminov (16) pod vodstvom dr. Bojane Kunst ter serije javnih predavanj domačih in tujih strokovnjakov (8 terminov). V letošnjem letu bodo v javnih terminih predavali:

— Phillip Auslander, teoretik gledališča, ZDA
—  McKenzie Wark, teoretik novih medijev, Avstralija, ZDA
—  Marianne Von Kerkhoven, dramaturginja, Belgija
—  Gabrielle Brandstatter, teoretičarka sodobnega plesa, Nemčija
—  Rok Vevar, kritik in teoretik, Slovenija
—  Bojana Kunst, filozofinja, Slovenija
—  Katja Praznik, kritičarka in teoretičarka, Slovenija
—  Matjaž Berger, gledališki režiser, Slovenija
—  Miklavž Komelj, umetnostni zgodovinar, pesnik in prevajalec, Slovenija

Če vas zanima spoznavanje sodobne scenske umetnosti, odkrivanje vloge sodobnosti in povezav med praktičnim in teoretskim delom, lahko svoje znanje poglobite ob pomoči vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov. Seminar je tudi odlična priložnost za spoznavanje aktualnega dogajanja v sodobnih scenskih umetnosti, ki so kot žive umetnosti vedno v bitki s časom pozabe. Seminar je namenjen študentom različnih humanističnih in umetniških smeri, vsem, ki delujejo na področju sodobnih umetnosti vsem drugim, ki bi radi poglobili svoje znanje in na tem področju sodelovali.