logo

Simpozij

XII. seminar sodobnih scenskih umetnosti (vpis)

Študijsko leto 2014/2015

Animirane forme
Seminar sodobnih scenskih umetnosti, v soorganizaciji Maske in LGL, se v študijskem letu 2014/2015 osredotoča na umetnost animiranih form v kontekstu sodobnih umetnosti.

Aprilski del letošnjega seminarja (2015) bo potekal v Delavnici LGL, Krekov trg 2, Ljubljana, in sicer 9., 10. in 13. aprila med 13. in 18. uro.

Informacija za zamudnike: prostih je še nekaj mest.

V aprilski seansi XII. letnika Seminarja sodobnih scenskih umetnosti
v soorganizaciji zavoda Maska in Lutkovnega gledališča Ljubljana se bomo ukvarjali s pojmom predmeta v sodobnih (scenskih) umetnostih. Skušali ga bomo prijeti in premisliti na več različnih načinov ter njegove rabe pogledati v pripadajočih zgodovinskih umetniških kontekstih. Pogledali bomo, kako ga umetnost animiranih form (de)personificira ali dramatizira, kako ga gledališče semiotično (de)realizira, kako z njim sodobni ples materializira svojo telesnost. Pri tem bomo prebrali nekaj besedil in povabili v goste kustosinjo s področja sodobnih umetnosti in oblikovalko scenskega prostora

Mentor: Rok Vevar

Seminar ponuja model izobraževanja, v katerem se umetniška praksa prepleta s teorijo: odpirajo se diskurzi, vprašanja in pogledi ustvarjalcev, teoretikov, gledalcev in ljubiteljev sodobnih umetniških praks. V središče tokrat postavljamo animirane forme in jih poskušamo umestiti v presečišče (sodobnih) kulturnih, družbenih in estetskih tokov. Velik poudarek seminarja bo tokrat na kritiškem pisanju o umetnosti, ki je v zadnjem desetletju v slovenskih medijih doživelo najnižjo kritično raven.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen piscem, ustvarjalcem, producentom, kuratorjem in nasploh razmišljujočemu občinstvu s področja scenskih umetnosti, ne glede na njihovo starost. Njegov cilj je povečati sposobnosti analitičnega in kritičnega mišljenja scenskih umetnosti, branja zgodovinskih, estetskih, družbenih, kulturnih kontekstov scenskih umetnosti, da bi razumeli izvore in reference umetniških postopkov, strategij in taktik, ki jih umetniki v svojih delih danes premišljeno ali povsem spontano uporabljajo za doseganje umetniških učinkov ali problematizacijo vsebin, vaditi stare in ustvariti možne nove oblike refleksij scenskih umetnosti ter zagotoviti vzdušje, ki bo stimulativno za razmišljanje o scenskih umetnostih pri nas.

Potek
Seminar bo organiziran v dveh semestrih in bo v osmih srečanjih obravnaval štiri teme, s katerimi se scenske umetnosti tako ali drugače srečujejo že v njihovi celotni zgodovini: telo, objekt, javni prostor in tehnologija. Posamezna tema bo obsegala predavanja, diskusije, oglede referenčnih posnetkov, poglobljeno branje pomembnih teoretskih, zgodovinskih in kritiških besedil ter obiske umetniških dogodkov, ki se dotikajo zastavljenih tem. Naše delo bo v smislu umetniških praks, ki jih uokvirja pojem scenskih umetnosti, inter- in transdisciplinarno, vodili pa ga bodo domači in tuji teoretiki, zgodovinarji in umetniki s tega pojmovnega področja.

Začetek
Prvi del seminarskih delavnic letošnjega letnika bo potekal v času mednarodnega lutkovnega festivala LUTKE 2014, od četrtka, 11. septembra, do srede, 17. septembra, v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana. Seminaristi si bodo v času festivala lahko brezplačno ogledali izbrane festivalske predstave in jih pod vodstvom mentorjev na internih delavnicah podrobno analizirali, pripravljali bodo festivalski spletni časopis, sodelovali pri pogovorih z umetniki in avtorji predstav ter poslušali predavanje gostujočega profesorja Didiera Plassarda iz Francije.


Dodatne informacije in prijave na tel. številki: 01/ 431 31 22

Vpisnina  vključuje udeležbo na seminarskem delu ter oglede animiranih filmov na festivalu Animateka 2014.
Dogodki
— 09-04-2015 : XII. seminar sodobnih scenskih umetnosti (vpis/aprilski del)