logo

Založba

Frank Ruda: UKINIMO SVOBODO

Tik pred izidom! Kmalu na voljo na sedežu Maske, Metelkova 6, ter v vseh bolje založenih knjigarnah.

MASKA

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij oziroma izobraževanje. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo. S svojimi vsebinami in dogodki pogostoma neposredno in ostro zareže v kulturni in politični prostor znotraj katerega deluje.
Na vseh področjih pa pomemben segment delovanja Maske Ljubljana predstavlja sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, umetniki, strokovnjaki z različnih področji ter partnerji iz tujine.  

 

Založba → Mediakcije

Oksana Timofeeva: ZGODOVINA ŽIVALI

Knjiga si je naslov izposodila pri Aristotelu in analizira podobo živali v filozofski tradiciji. V naši kulturi je fenomen živalskosti, pa tudi njemu bližnji fenomeni, kot sta revščina in norost, nekakšni negativni zgled za človeško bitje, da se lahko z njimi primerja in tako določi svojo lastno naravo in bistvo. Pri Zgodovini živali ne gre toliko za esej iz filozofske zoologije, ampak raje za poskus filozofske antropologije novega tipa, ki – v nasprotju s klasičnimi, antropocentričnimi...

Simpozij

MASKIN SEMINAR → Nove performativne umetniške prakse v SFRJ • predava Jasmina Založnik

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja jugoslovanski kulturno-umetniški prostor preplavi kopica svežih umetniških pristopov ter z njimi novih taktik in strategij, s katerimi so te prakse ustvarjale prostor in diskurz. S pojmom novih performativnih umetniških praks poskušam razpreti vezi med poljem vizualne in scenske umetnosti, pri čemer izpostavljam predvsem umetniške prakse, temelječe na telesu.

Produkcije

NOVA POŠTA • JANUAR 2020

Nova pošta je eksperimentalen projekt: ne le na ravni ustvarjanja, temveč predstavlja novost tudi kot produkcijski model. Trije režiserji in osem igralcev/performerjev se bodo vso sezono posvečali osmišljanju umetniškega delovanja v družbenem kontekstu ter razumevanju in navzočnosti umetnosti v širšem družbenem dogajanju.