logo

Simpozij → Konference, simpoziji, debate

Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije

Ob izidu slovenskega prevoda knjige Aisthesis: Prizori iz estetskega režima umetnosti med 26. in 28. novembrom 2015 napovedujemo obisk francoskega filozofa Jacquesa Rancièra v Ljubljani.

MASKA

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij oziroma izobraževanje. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo. S svojimi vsebinami in dogodki pogostoma neposredno in ostro zareže v kulturni in politični prostor znotraj katerega deluje.
Na vseh področjih pa pomemben segment delovanja Maske Ljubljana predstavlja sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, umetniki, strokovnjaki z različnih področji ter partnerji iz tujine.  

 

Simpozij

XIII. Seminar sodobnih scenskih umetnosti: ZBOR ZA BRALCE IN GLEDALCE

V letošnjem letu se koncept Maskinega Seminarja naslanja na nekoliko drugačen pristop. Seminar letos poleg delavnic, predavanj in znanstvenega simpozija, prinaša še dva dodatna formata: prvi, je že znani Zbor za publiko, ki letos poteka enkrat na mesec in je namenjen pogovoru gledalcev o izbrani predstavi. Drugega pa smo poimenovali Bralni zbor. Bralnem zboru prebiramo dela, ki nam bodo v pomoč zlasti pri ozaveščanju konteksta trenutka, v katerem se rojeva današnja umetnost, in pri razčlenitvi...

Produkcije

Janša/Narat/Preda/Tomažin: ZRAKA!

Vsaka predstava se na nek način ukvarja z vprašanjem, kako biti skupaj. Gledališče je v osnovi situacija, katere osnovni namen je ustvariti začasno skupnost. Ne glede na to, za kakšno gledališče gre, se gledalec vedno znajde v določeni skupnosti. Še bolj izrazita je ta situacija na koncertih popularne glasbe, kjer je refren pravzaprav klic po petju, kjer vokalist umolkne in prepusti množici, da zapoje v en glas.

Maska, časopis za scenske umetnosti

SIROS: Stava na potencialna sodelovanja

Ekipa zavoda Maska že več kot leto dni razpravlja o možnostih in načinih postopnega prehoda na nove ali vsaj drugačne produkcijske načine, o večji koheziji med našimi založniškimi, produkcijskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, o prehajanju ali celo zlitju področij, ki so trenutno vsaj organizacijsko ločena, vendar pa v precejšnji meri tudi že povezana; sanja(ri)mo o t. i. »umetniškem inštitutu«, ki bi omogočil poglobljene, kurirane (umetniške) raziskave, kakršne bi obenem lahko rezultirale v...