logo

Založba → Mediakcije

[Translate to english:] Robert Pfaller: INTERPASIVNOST. RADOSTI DELEGIRANEGA UŽIVANJA

Ravno ugodje, ki ga mnogi filozofi in ideologi koncipirajo kot nekaj prvotnega in izvornega, kot nekaj, kar je kultura le za silo preoblikovala, se torej tu kaže kot nekaj drugotnega in izvedenega, kot element, ki se (skupaj s kulturo) zgolj preoblikuje. Ugodje se kaže kot tako rekoč »reakcijska tvorba«, če naj uporabimo ta Freudov izraz.

Maska Publications

Performing arts magazine Maska, book series TRANSformacije and Mediakcije, are the foundations of the Maska publishing programme. The field of reflection comprises the broadest area of contemporary performing arts, from theatre, contemporary dance and new ballet to performance, multimedia and new-media art.


Založba → TRANSformacije

Freddie Rokem: FILOZOFI IN GLEDALIŠČNIKI: MISLITI UPRIZORITEV

Vprašanje razmerja med filozofijo in gledališčem (ali uprizarjanjem) je po eni strani eno najstarejših vprašanj na sploh, o čemer priča znamenita Platonova prispodoba o votlini kot izrazito gledališka metafora. Po drugi strani pa se je to vprašanje pokazalo kot pomembno polje inovativnih raziskav, za kar gre vsaj deloma zahvala ravno Freddieju Rokemu.

Založba → TRANSformacije

Aleš Erjavec: Heteronomija umetnosti in avantgard

Slovene edition.

 
All fields
BCC - Balcan Can Contemporary
TRANSformacije series
Mediakcije series
Special issues


BCC - Balcan Can Contemporary