logo

Založba → TRANSformacije

AMELIA JONES: BODY ART (V SOZALOŽNIŠTVU S ŠTUDENTSKO ZALOŽBO - ZBIRKA KODA, 2003)

"Knjiga avtorice Amelie Jones sodi med prve temeljite študije fenomenov body arta in performansa, ki sta po svojem pionirskem obdobju v 60-tih in 70-tih letih, doživeli neverjetni razmah na koncu stoletja. Body art in performans sta postali najbolj izpostavljeni umetniški obliki zadnjega desetletja, zanimanje pa ni bilo omejeno na umetniško javnost, ampak tudi na širšo humanistično publiko. Glavna tema družboslovnih in humanističnih študij v zadnjem desetletju je status telesa v različnih sociloških, psiholoških, kapitalskih in medijskih razsežnostih. Umetnost body art in performansa je izpostavila probleme okuženega telesa, bolnega telesa, telesa različnih seksualnih praks, mučenega telesa, umetnih teles, prefabriciranih teles, teles lepotne industrije… Avtorica Amelia Jones naredi pomembno distnikcijo med body artom in performansom:

'Nekateri sodobni pisci so dela, ki so nastala od 60. do sredine 70. let, imenovali 'body art' ali 'body works', da bi jih ločili od pojma 'umetnosti performansa', ki je bil hkrati širši (v tem, da je segal nazaj do dadaizma in zajemal vsakovrstne teatralizirane predstave likovnih umetnikov) in ožji (v tem, da je impliciral, da se mora performans dejansko odigrati pred občinstvom, najpogosteje na izrecno gledališki sceni, ki temelji na prosceniju). Zanimajo me dela, ki so se bodisi odigrala pred občinstvom ali pa ne; dela..., ki se odvijajo z udejanjanjem umetnikovega telesa, naj gre za 'performansko' prizorišče ali za relativno zasebnost ateljeja; to se dokumentira, tako da dogodek lahko naknadno doživljamo s pomočjo fotografije, filma, videa in/ali besedila."
Dr. Bojana Kunst, Filozofska fakulteta


"Amelia Jones z veliko izvirnostjo in znanjem oriše izredno zgodovino body arta v zadnjih treh desetletjih ter jo umesti na teoretsko ozemlje postmodernizma. Rezultat tega je čudovit in odprt prostor, po katerem popotuje gledalec/bralec, pri čemer ga ne vodita zgolj njegova lastna volja in želja, pač pa tudi sijajna kartografija Amelie Jones."Moira Roth, profesorica umetnostne zgodovine na Mills Collegeu 

 

"To je nadvse ganljiva in pomembna študija – ne samo najboljša knjiga o tej temi, temveč ena izmed najodličnejših knjig s kateregakoli od področij umetnostne zgodovine, ki so se pojavile v zadnjem času. Body Art - uprizarjanje subjekta vnovič potrjuje mnenje, po katerem je Amelia Jones eden najdojemljivejših in najizvirnejših glasov svoje generacije, ko gre za sodobno umetnostno zgodovino, teorijo in kritiko."
Donald Preziosi, Univerza v Kaliforniji, Los Angeles

O avtorici

Amelia Jones je izredna profesorica umetnostne zgodovine na Univerzi v Kaliforniji v Riversideu. Je avtorica dela Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp (1994) in kustodinja številnih razstav. Uredila je zbornik Performing the Body. Performing the Text (1998) in je soavtorica retrospektivne monografije Artist Body (2000). 

 

 

Kazalo

Fotografije
Mednarodni hiazem (uvod k slovenksemu prevodu)
Zahvale
Uvod
Postmodernizem, subjektiviteta in body art: krivulja
"Pollockovski performativ" in revizija modernističnega subjekta
Telo v akciji: Vito Acconci in "koherentni" moški umetniški subjekt
Retorika proze: Hannah Wilke in radikalni narcizem feminističnega body arta
Razpršeni subjekti in konec "posameznika": telesa devetdesetih let 20. stoletja v umetnosti/ kot umetnost
Opombe
Imensko in stvarno kazalo
Spremna beseda
Bojana Kunst: Radikalni dramski učinki subjektivnosti - Amelia Jones in strategije interpretacije telesa

Kolofon

TRANSFORMACIJE 09

Opis publikacije 

424 strani, 160 x 230 mm, 63 čb reprodukcij, broširano 

Posebna opomba

Knjigo distribuira in prodaja študentska založba!