logo

Založba → TRANSformacije

Jonathan Burrows: Koreografov priročnik

Koreografov priročnik bralca vabi k raziskovanju načinov in vzrokov za pripravo plesne predstave. Mednarodno priznani plesalec, koreograf in učitelj Jonathan Burrows nam v navdihujočem in nenavadno spodbudnem nizu zgodbic razlaga, kako je mogoče pluti skozi ta kompleksni proces.

Gre za osupljivo razmišljanje o osebni praksi in poklicni poti, ki se napaja iz petletnih izkušenj z delavnic, ki jih je vodil Burrows.
Burrowsova odkrita in iskrena proza ponuja bralcu dostop do vrste vaj, razmišljanj, načel in idej o koreografiji, ki umetnikom in ustvarjalcem plesa omogoča iskanje lastnega estetskega procesa. Gledalcu plesnih in drugih predstav ponuja impresiven nabor vprašanj s katerimi se vsaka predstava sooča, ko ga nagovarja.
To je knjiga za vsakogar, ki ga zanima delanje predstav, ne glede na raven ali slog. To je knjiga za vsakogar, ki ga zanima delanje in delovanje sodobne scenske umetnosti.

O avtorju:

Jonathan Burrows je dolgo plesal pri Londonskem kraljevem baletu, potem pa se je posvetil karieri koreografa. Mednarodno prepoznavnost si je ustvaril z obsežnim delom, kamor spadajo film Hands z Matteom Fargionom in režiserjem Adamom Robertsom, posnet za BBC/ Arts Council (1995), The Stop Quartet (1996), Weak Dance Strong Questions z Janom Ritsemo (2001), ter Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005), Speaking Dance (2006) in Cheap Lecture (2009) z Matteom Fargionom. S svojimi predstavami gostuje po različnih državah, za predstavo Both Sitting Duet pa je leta 2004 v New Yorku prejel nagrado »Bessie« za ples in performans. Po naročilu je delal za Ballett Frankfurt Williama Forsythea, Sylvie Guillem in Kraljevi balet, ter kot gostujoči umetnik za Kunstencentrum Vooruit v Gentu, London's South Bank Centre in Kaaitheater v Bruslju. Jonathan je leta 2002 prejel nagrado Sklada za sodobne uprizoritvene umetnosti v New Yorku kot priznanje za stalne prispevke k sodobnemu plesu. Je gostujoči profesor v Studiih za raziskovanje in vadbo uprizoritvenih umetnosti (P.A.R.T.S.), na šoli Anne Terese De Keersmaeker v Bruslju ter na Dramskem in gledališkem oddelku Kraljeve univerze Holloway v Londonu in Oddelku za uprizoritvene študije na Univerzi v Hamburgu. Trenutno živi v Bruslju.

Več o avtorju na http://www.jonathanburrows.info/

Kazalo

— Predgovor
— Ples / Načela
— Material
— Navade
— Ponavljanje
— Ponavljanje
— Ponavljanje
— Improvizacija / Kopiraj in prilepi / Koreografija
— Oblika
— Proučevanje / Tveganje
— Tema / Navdih / Kraja / Znani gibi / Koreografija / Sklicevanje na druge vire / Samoizražanje
— Dogovor / Prostor predstave / Jezik / Koreografija
— Kršenje pravil
— Raziskovanje / Kako in kaj? / Dramaturgija / Teorija / Radovednost
— Intervju / Nedokončano / Vprašanja / Načela
— Finančne omejitve / Studii / Prošnje za sredstva
— Priprave / Razpored vaj / Težavnost
— Sodelovanje / Občinstvo 
— Izvirnost / Paradoks
— Tehnika / Papagaj na rami / Avtentičnost / Dnevne vaje / Ples / Slog / Poigravanje
— Virtuoznost
— Kopičenje / Začetki
— Konci
— Vztrajanje / Tempiranje
— Dub reggae / Stopnja spreminjanja / Preprost material /Obup
— Nepremičnost in tišina / Strah pred dolgočasnostjo
— Minimalno in maksimalno
— Ali deluje? / Prikazi / Mentorstvo
— Druga telesa / Stanja
 — Odvračanje pozornosti od jaza / Paradoks / Koreografija / Predstava / Električne kitare
— Predvidljivo in nepredvidljivo / Pričakovanje
— Pripoved / Balet / Kontinuiteta 
— Kontinuiteta / Predstave po delih / Material / Naredite šest stvari / Koreografija / Tok /  Odnos
— Odnos / Soli, dueti, trii, kvarteti / Ideje
 — Odnos / Čas / Ritem
— Čas
— Abstraktni ples
— Kontrapunkt / Formalni elementi / Razlika
— Partitura / Studii / Improvizacija
— Naključje / Prazne roke / Barvna lestvica gibov / Omejitve / Garanje / Filozofija
— Mesto ali prostor?
— Občinstvo / Obrnjenost naprej / Soočenje / Humor / Neuspeh
— Občinstvo
— Nastop / Načela
— Trg / Preživljanje / Upravljanje dela / Naročila
— Glasba / Sodelovanje / Tišina
— Besedilo
— Osvetljava / Tehniki / Sodelovanje / Kostumi / Obuti ali bosi? / Scenografija / Golota
— Naslovi
— Snemanje na film / Zgodovina / Sodelovanje / Ogledala / Človeška velikost 
— Hierarhije / Plesalec ali koreograf? / Znotraj ali zunaj? / Čigava last je kaj?
— Kako naj vse to poenostavim?
— Pozabite na vse skupaj

— Viri in literatura
— Zahvale
— Imensko in stvarno kazalo

Kolofon

Jonathan Burrows
Koreografov priročnik
Prevedla: Polona Glavan

Zbirka Transformacije, knjiga št. 31

Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
www.maska.si
in
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
www.jskd.si
Naslov izvirnika:
A Choreographer’s Handbook
© Jonathan Burrows, 2010
© za slovensko izdajo: Maska
Prevod pesmi Douglasa Dunna: Marjan Strojan
Lektura: Mojca Hudolin

Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 500
Ljubljana, 2011
Ilustracija na naslovnici: Matteo Fargion (del partiture za plesni film Hands, 1995, Arts Council England/BBC)
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.


Cena 12 EUR 

Dogodki
— 22-03-2012 : Koreografov priročnik - pogovor o knjigi
Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana
Maska & JSKD