logo

Produkcije → Scenska

Mare Bulc + nastopajoči: GREMO VSI! → ZADNJIČ!

Glasbeno-gledališki spektakel Gremo vsi!, ki uprizarja razloge za in proti selitvi mladih iz Slovenije, bo odigran zadnjič, ker nastopajoča glasbenica odhaja živet in ustvarjat na tuje.

MASKA

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij oziroma izobraževanje. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo. S svojimi vsebinami in dogodki pogostoma neposredno in ostro zareže v kulturni in politični prostor znotraj katerega deluje.
Na vseh področjih pa pomemben segment delovanja Maske Ljubljana predstavlja sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, umetniki, strokovnjaki z različnih področji ter partnerji iz tujine.  

 

Založba → TRANSformacije

Aldo Milohnić: Umetnost v času vladavine prava in kapitala

Knjiga Alda Milohnića Umetnost v času vladavine prava in kapitala je plod večletnega avtorjevega ukvarjanja s položajem umetnosti v sodobni družbi. V ospredje postavlja uprizoritvene prakse, ki učinkujejo kot svojevrstne distorzije v sistemu umetnosti, obenem pa v drugih družbenih poljih, zlasti v politiki, a tudi v pravu in ekonomiji.

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Gledališče Jerneja Lorencija

Tokratni uvodnik prinaša kratek komentar razpisnih kriterijev Javnega dvoletnega razpisa Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK) za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2016–2017.

Produkcije → Posebni dogodki

Javni poziv za mesto pomočnice ali pomočnika direktorja zavoda Maska

Na mestu pomočnika ali pomočnice direktorja pričakujemo osebo z izkušnjami na področju kulturnega menedžmenta, pridobivanja sredstev ter mednarodnega delovanja, ki ima razumevanje in razvito afiniteto do sodobnih umetniških in teoretskih praks. Poziv je odprt do vključno 24. junija 2016.