logo

Založba → TRANSformacije

Freddie Rokem: FILOZOFI IN GLEDALIŠČNIKI: MISLITI UPRIZORITEV

Vprašanje razmerja med filozofijo in gledališčem (ali uprizarjanjem) je po eni strani eno najstarejših vprašanj na sploh, o čemer priča znamenita Platonova prispodoba o votlini kot izrazito gledališka metafora. Po drugi strani pa se je to vprašanje pokazalo kot pomembno polje inovativnih raziskav, za kar gre vsaj deloma zahvala ravno Freddieju Rokemu.

MASKA

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij oziroma izobraževanje. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo. S svojimi vsebinami in dogodki pogostoma neposredno in ostro zareže v kulturni in politični prostor znotraj katerega deluje.
Na vseh področjih pa pomemben segment delovanja Maske Ljubljana predstavlja sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, umetniki, strokovnjaki z različnih področji ter partnerji iz tujine.  

 

Založba → Mediakcije

Robert Pfaller: INTERPASIVNOST. RADOSTI DELEGIRANEGA UŽIVANJA

Ravno ugodje, ki ga mnogi filozofi in ideologi koncipirajo kot nekaj prvotnega in izvornega, kot nekaj, kar je kultura le za silo preoblikovala, se torej tu kaže kot nekaj drugotnega in izvedenega, kot element, ki se (skupaj s kulturo) zgolj preoblikuje. Ugodje se kaže kot tako rekoč »reakcijska tvorba«, če naj uporabimo ta Freudov izraz.

Produkcije

MALE KRAJE

Današnji čas je čas restavracije, ki je razglasil, da revolucije niso možne in so povrhu vsega tudi gnusne. Superiornost bogatih je prav tako naravna, kot je izvrstna.

Maska, časopis za scenske umetnosti

DSPS 25+ | Posebna izdaja ob 25. obletnici Društva za sodobni ples Slovenije

Pred vami je posebna izdaja Maske, namenjena 25. obletnici Društva za sodobni ples Slovenije. Poleg preglednega članka o zgodovini društva Roka Vevarja skozi koščke in okruške razkrivamo posamezne misli, ideje, zgodovino, pričevanja tako nekdanjih kot sedanjih akterjev_k slovenskega sodobnega plesa, predvsem pa vsem skupaj voščimo nadaljnjih 25. Prihodnost sodobnega plesa je odvisna od tega, ali bomo v naslednjih letih zmogli stopiti skupaj. Zatorej srečno sodobni ples!