logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Post-futuristični manifest

Ustavite svet, rad bi izstopil! ‒ Če me spomin ne vara, se je tako imenovala popularna aforistično-satirična rubrika v slovenskem časniku Dnevnik, nekoč v davnih 80. letih prejšnjega stoletja. A trideset let po tem, v času, ko smo priče postopni, dolgotrajni in vztrajni neoliberalni privatizaciji javnega dobrega, ob takšnih vzklikih že dolgo ne gre več za satiro. Umetniško raziskovanje, kot ga skušamo gojiti tudi pri zavodu Maska, je že davno ugrabil kapital, katerega brutalnih razsežnosti se...

MASKA

Maska Ljubljana je neprofitni zavod za založništvo, produkcijo (scenska, interdisciplinarna in vizualna dela), izobraževanje in raziskovanje. Organizirana je v treh sekcijah: Maska Publikacije, Maska Produkcija in Maska Simpozij oziroma izobraževanje. Teoretične, kritiške in umetniške aktivnosti Maske Ljubljana se ukvarjajo s sodobno umetnostjo in teorijo, raziskovanjem, eksperimentalnimi uprizoritvenimi praksami, interdisciplinarno umetnostjo in kritično teorijo. S svojimi vsebinami in dogodki pogostoma neposredno in ostro zareže v kulturni in politični prostor znotraj katerega deluje.
Na vseh področjih pa pomemben segment delovanja Maske Ljubljana predstavlja sodelovanje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, umetniki, strokovnjaki z različnih področji ter partnerji iz tujine.  

 

Založba → TRANSformacije

Aldo Milohnić: Umetnost v času vladavine prava in kapitala

Knjiga Alda Milohnića Umetnost v času vladavine prava in kapitala je plod večletnega avtorjevega ukvarjanja s položajem umetnosti v sodobni družbi. V ospredje postavlja uprizoritvene prakse, ki učinkujejo kot svojevrstne distorzije v sistemu umetnosti, obenem pa v drugih družbenih poljih, zlasti v politiki, a tudi v pravu in ekonomiji.

Založba → Mediakcije

Chantal Mouffe: AGONISTIKA: misliti svet politično

V delu Agonistika: misliti svet politično (Agonistics: Thinking the World Politically) Chantal Mouffe opravi svojevrstno inventuro koncepta agonistične politične teorije, ki jo je razvijala vrsto let in temelji na predpostavki, da politično mišljenje terja prepoznanje ontološke dimenzije radikalne negativitete, ki je dialektično ni možno razrešiti, pa tudi ne doseči celostne objektivnosti.

Produkcije → Scenska

Mefisto

Dvatisoč šestnajsta. Svet gre h koncu. Bog se je umaknil. Fausta nema ko da režira. Mefisto ulazi u kafanu …

 

15-09-2016 20:00 Republika Slovenija
16-09-2016 20:00 Republika Slovenija
17-09-2016 20:00 Republika Slovenija
22-09-2016 20:00 Mefisto → PREMIERA
24-09-2016 20:00 Mefisto
25-09-2016 20:00 Mefisto